Najvyšší reálny rast výdavkov na Slovensku

V INESS Policy Note s názvom Deficit verejných financií: Dôvod na rast daňového zaťaženia? sme už v decembri minulého roku upozorňovali, že zvyšovanie daní nie je primeraným krokom za účelom ozdravenia verejných financií, nakoľko deficit verejnej správy v rokoch 2009 a 2010 bol v rozhodujúcej miere dielom (ne)kontrolovaného rastu výdavkov. Analýza IFP potvrdzuje najvyšší rast v porovnaní s krajinami  EÚ v období 2008-2010. V tejto hitparáde (výdavky očistené o záchranu finančného sektora)  sme „vyhrali“ s veľkým náskokom.

Najvyšší reálny rast výdavkov na Slovensku

Hoci v hitparáde, ktorá porovnáva priemerný ročný rast podielu výdavkov na HDP, sme obsadili až štvrté miesto, stále môžeme výkonnosť predchádzajúcej garnitúry v snahe (ne)kontrolovať rast výdavkov hodnotiť za vysoko nadpriemernú:

Aj preto je na mieste požadovať od vlády, aby v roku 2012 nehľadala zdroje znižovania deficitu vo zvyšovaní daňových sadzieb, ale eliminovaním neopodstatneného nárastu hlavne mandatórnych výdavkov zavedených v minulosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards