Sadzby dane z príjmov klesajú

Za posledných 11 rokov len Maďarsko zvýšilo sadzbu dane z príjmov právnických osôb. Zvýšenie o 1% na 20,6% však nemožno považovať za hodné diskusie. Podstatnejší je fakt, že priemerne v EÚ 27 klesli sadzby z 31,9% na 23,2%. Klesajúci trend majú aj najvyššie sadzby daní z príjmov fyzických osôb. Na úrovni EÚ 27 klesli sadzby o 7,6% na 37,1%. Len tri krajiny pristúpili k zvyšovaniu.

Sadzby dane z príjmov klesajú

Neznamená to, že by štáty vyberali menej. Porovnanie pomeru daňových príjmov a HDP ukazuje v období 2000 – 2009 podstatne nižší pokles, len o 2,1% na úroveň 38,4% (údaje za EÚ 27 sú aritmetickým priemerom). Zmeny v daňovom základe dokážu vykompenzovať pokles sadzby, krajiny navyše zvýšili sadzbu DPH priemerne o 1,2%. Časť zníženia príjmov treba pripísať aj recesii v roku 2009, ešte rok predtým bol pokles len o 1,2%.

 Trend znižovania maximálnych sadzieb však snáď naznačuje akýsi pomyselný strop úvahám, že „bohatým“ treba zvyšovať sadzby postupne a neustále. Neprospieva to ani ekonomike, ani štátnej pokladnici.

Kliknite na tabuľku pre jej zväčšenie.

Zdroj: Eurostat

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards