Anketa HN: Pomôže reforma daní a odvodov zamestnanosti a ekonomike? (HN)

Ako pre Hospodárske noviny dňa 19.5. 2011 povedal Radovan Ďurana z INESS, predložená reforma má už v úvode napísané, že má byť skôr neutrálna, má pripraviť priestor na znižovanie odvodov. Zjednodušenie administratívnej náročnosti z nej vyplývajúce, preto môže mať nepriame efekty, ktoré sa prejavia až v dlhodobom horizonte. Dôležitá však bude výsledná podoba jednotlivých sadzieb, keďže zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia niektorých skupín môže viesť k obmedzeniu príležitostí a motivácií pracovať.

Anketa HN: Pomôže reforma daní a odvodov zamestnanosti a ekonomike? (HN)

Radovan Ďurana, inštitút INESS

Predložená reforma má už v úvode napísané, že má byť skôr neutrálna, má pripraviť priestor na znižovanie odvodov. Zjednodušenie administratívnej náročnosti z nej vyplývajúce, preto môže mať nepriame efekty, ktoré sa prejavia až v dlhodobom horizonte. Dôležitá však bude výsledná podoba jednotlivých sadzieb, keďže zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia niektorých skupín môže viesť k obmedzeniu príležitostí a motivácií pracovať.

Peter Goliaš, inštitút INEKO

Áno, a to najmä, ak dôjde k avizovanému znižovaniu odvodov zamestnancov. Prínosom je aj zjednodušenie odvodového systému a fakt, že reforma zmierni motiváciu ľudí s vyšším príjmom prechádzať zo zamestnania na špekulatívne živnosti a dohody.

Marek Gábriš, ČSOB banka

Máme najvyššie odvodové zaťaženie v rámci krajín OECD. Takže je veľmi pozitívne, že sa v tejto oblasti ide niečo urobiť. Začína to byť priam nevyhnutnosť. Určite to bude pozitívny impulz aj pre rozvoj ekonomiky a jej atraktívnosť pre prílev zahraničných investícií. Aj keď možno nie okamžitý. V oblasti zamestnanosti by som bol optimista a toto opatrenie by malo mať celkom určite predpoklady na generovanie pozitívnych efektov v oblasti tvorby pracovných miest. Odvodová reforma je podľa mňa jedna z kľúčových oblastí na podporu ekonomiky, ktorú má táto vláda v pláne.

Viliam Páleník, Inštitút zamestnanosti

Áno, rozhodne prispeje k rastu zamestnanosti, rastu hrubého domáceho produktu. Takže sa tým zlepší aj ekonomika štátu. Celkovo sa zjednoduší a sprehľadní systém.

Pavol Karász, SAV

Určite nie, odvodová reforma bude mať dosah na živnostníkov, tých to položí. Takže zamestnanosti to nepomôže. Myslím si, že je to len administratívne opatrenie, ktoré nemá konca. V Česku to zamietli, lebo v tom nevideli zmysel. Navyše ani u nás ešte nikto nepredložil analýzu dosahov a dôsledkov. Dá sa to vnímať ako plnenie toho, čo koalícia sľubovala.

Dávid Dereník, UniCredit Bank

Reforma je určite krokom vpred. Slovensko momentálne patrí k horšej polovici krajín, čo sa týka zložitosti a byrokracie v daňovo-odvodovom systéme. Pozitívom reformy je najmä celkové zníženie daňovo-odvodového zaťaženia hlavne zamestnancov, čím sa znížia doterajšie rozdiely. Efektívnejší a lacnejší výber daní by však v budúcnosti mohol vytvoriť priestor na ešte výraznejšie zníženie celkového daňovo-odvodového zaťaženia. Žiaľ, legislatívne a informačné procesy neumožnia reálne zavedenie reformy skôr ako v roku 2012, čo oneskorí pozitívny vplyv na ekonomiku.

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka

Bude veľmi záležať na konečných detailoch reformy. Faktom je to, že reforma tak, ako je zatiaľ navrhnutá, je na jednej strane v prospech zamestnancov, avšak na druhej strane postihuje živnostníkov. Zamestnanci majú platiť o niečo menej, niektorí živnostníci majú platiť viac. Zároveň zmeny v Zákonníku práce nie sú signifikantné. Mnohým živnostníkom sa súčasne môže zvýšiť administratívne zaťaženie ich podnikania. Výsledok by som preto zatiaľ odhadoval ako neutrálny.

Vladimír Baláž, SAV

Áno, aj keď mohla mať menej negatívnych a viac pozitívnych stránok. Reforma zjednoduší administratívu a sprehľadní systém, čo zvýši produktivitu firiem a ich ochotu zamestnávať.

Hospodárske noviny, 19.5. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards