Plánované zmeny v sociálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených zložiek (SRo)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS by sa malo sociálne zabezpečenie zmeniť aj pre súčasných vojakov či policajtov. Ako povedal pre Slovenský rozhlas dňa 3.6. 2011, je to jednoduchšia cesta obmedziť to iba na nových členov zboru, systém by sa mal transformovať do podoby, kde väčšinu prímu dostane vojak alebo policajt počas služby, odmena by ho mala motivovať vykonávať službu. Dnes je systém nastavený tak, že on je motivovaný vydržať v službe aby dostal veľké odmeny po službe. Ja by som považoval za vhodnejší systém kde väčšiu časť odmeny dostanú počas služby to znamená, že časť peňazí určených na dôchodky by sa presunula na platy tak by sa dalo predísť aj obávanému hromadnému odchodu policajtov. Takáto zmena by spôsobila rast výdavkov štátneho rozpočtu a po skončení služby by sa to naopak prejavilo úsporami vo verejných financiách. Tie skutočné problémy vo verejných financiách nás čakajú až o 20 rokov preto by sa takáto reforma mala udiať s výhľadom do budúcnosti.

Slovenský rozhlas, 3.6. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards