Výrazný posun vpred je v našich silách (Hospodárske noviny)

Historická skúsenosť mnohých krajín (napr. Nový Zéland v 90. rokoch minulého storočia) ukazuje, že nastavenie rámca podnikateľského prostredia možno zmeniť v priebehu roka, maximálne pár rokov, a Slovensko už bolo v roku 2005 na 18. mieste tohto rebríčka, upozornil pre HN dňa 10.6. 2011 Richard Ďurana z INESS.

Vďaka „Singapuru“ by sme sa podľa predstáv ministra hospodárstva Juraja Miškova mali v priebehu dvoch rokov dostať do top 15 krajín v rebríčku Doing Business. Ak sa vláde podarí načas uviesť do života všetky pripravované opatrenia, máme šancu tento cieľ splniť. „Historická skúsenosť mnohých krajín (napr. Nový Zéland v 90. rokoch minulého storočia) ukazuje, že nastavenie rámca podnikateľského prostredia možno zmeniť v priebehu roka, maximálne pár rokov, a Slovensko už bolo v roku 2005 na 18. mieste tohto rebríčka,“ upozorňuje analytik inštitútu INESS Richard Ďurana.

Oprali staré návrhy

Ak sa podrobnejšie pozriete na návrh sto opatrení iniciatívy Singapur, zistíte, že veľa z predložených návrhov nie je nových. Často ide o viac alebo menej staré opatrenia, ktoré boli nejakým spôsobom prezentované v minulosti, ale stále sa nedostali do praxe. Prípadne ide o povyťahované mikroopatrenia, ktoré sú už dnes súčasťou rôznych vládnych reformných balíčkov. Na jednej strane tak získate pocit, že materiál neobsahuje žiadnu prevratnú myšlienku, ale zároveň to umožní dostať jednotlivé opatrenia do praxe v krátkom čase.

Pridanou hodnotou celej iniciatívy tak je predovšetkým skutočnosť, že sa všetky navrhované opatrenia dostali do jedného materiálu, ktorý jasne definuje súčasný aj cieľový stav v jednotlivých problémových oblastiach a zároveň prideľuje zodpovednosť za to, kto ich má urobiť. „Odstránenie všetkých zbytočných bariér asi nie je v silách jednej vlády, ale je dobré, ak tomu dáva štát prioritu,“ hovorí analytik Slovenskej sporiteľne Michal Mušák.

Zmeny treba urobiť naraz

Ďalšou výhodou jedného uceleného materiálu je skutočnosť, že zmeny budú do značnej miery koordinované a nebudú sa robiť v priebehu dlhého času. Práve časté zmeny zákonov sú jedným z najväčších nedostatkov, ktorým firmy u nás trpia. „Pre podnikateľské prostredie je dôležitá politická a makroekonomická stabilita, ktorej podmienkou je konsolidovať verejné financie,“ hovorí riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky František Palko.

Aj preto by bolo dobré dohodnúť sa na väčšine týchto opatrení aj s opozíciou, aby sa nestalo, že pár mesiacov po voľbách sa budú znova meniť zákony, ktoré majú potenciál zlepšiť podnikateľské prostredie.

Peter Podstupka

Hospodárske noviny, 10.6. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards