Ďurana: Úspory mali byť razantnejšie (Pravda)

Úsporný balíček, pôžička Grécku, ale aj zmeny na železniciach patrili medzi najvýraznejšie kroky vlády Ivety Radičovej počas prvého roka. Podľa Radovana Ďuranu z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS bolo ozdravovanie potrebné, vláda sa však mala výraznejšie orientovať na výdavky štátu. Rozhovor poskytol denníku Pravda dňa 8.7. 2011.

Ďurana: Úspory mali byť razantnejšie (Pravda)

Najpodstatnejším ekonomickým opatrením vlády bol úsporný balíček za 1,7 miliardy eur. Bolo potrebné takéto šetrenie hneď v prvom roku?

Škrtanie výdavkov muselo prísť čo najskôr. Vytváraný deficit je obrovský na jedného obyvateľa vo výške jeho odvedenej dane z pridanej hodnoty. Aby nevznikal deficit, DPH by musela byť takmer dvakrát taká vysoká. Väčšina opatrení je v platnosti len pol roka, hodnotiť bude možné až po zverejnení koncoročných údajov. Vo všeobecnosti však platí, že predchádzajúci vysoký deficit bol najmä dôsledkom prudkého rastu výdavkov v období rokov 2008 a 2009. Z tohto dôvodu mala byť hlavná váha prikladaná na stranu úspor vo výdavkoch, zvyšovanie daňového zaťaženia malo prísť na rad až po vyčerpaní úsporných opatrení.

Na jar minister financií predstavil aj druhý ozdravný balík možných opatrení. Sú podľa vás škrty cielenejšie?

Vláda je v hľadaní úspor nedostatočne razantná. Zdá sa, akoby jej cieľom bol trojpercentný deficit namiesto vyrovnaného rozpočtu, čo bude stále znamenať vysoký rast absolútneho dlhu. Často sa vraví, že škrty a dosahy na ľudí by mali byť miernejšie. Taký postoj však neberie do úvahy skutočnosť, že ,,štedrosť" štátu priamo závisí od výšky zaplatených daní. Ak naše dane nestačia a my na dlh financujeme štedrosť, žijeme v ilúzií, že sme bohatší ako v skutočnosti.

Zásadné ekonomické škrty sa robia na železnici. Od jesene by malo dôjsť k dvíhaniu cestovného priemerne o desatinu, v niektorých prípadoch bude nárast aj výraznejší. Je vhodné dvíhať ceny takto skokovo?

Ani navrhované zvýšenie ceny sa ani zďaleka nepriblíži ku skutočným celkovým nákladom, ktoré sú v osobnej doprave ako celku 3,25-krát vyššie. Tržby železníc pokryjú menej ako tretinu nákladov. Neznamená to, že zajtra by mali byť ceny cestovných lístkov trojnásobne vyššie, ale vláda, prípadne regióny by mali jednoznačne povedať, do akej miery a ktoré trasy budú dotované.

K roku vlády sa viaže aj pôžička Grécku. Vlani sme na záchranu Grécka neprispeli, v súčasnosti zrejme budeme s uvoľnením druhého balíka peňazí z eurovalu súhlasiť. Zmenila sa počas roka situácia?

Situácia sa nezmenila. Bankrot Grécka by neznamenal katastrofu, ale potrebné vytriezvenie z ilúzie, že finančná kríza a kríza štátnych dlhov je za nami. Ochotu pomôcť preto hodnotím negatívne.

Pravda, 8.7. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards