Reakcie ekonómov na prijatie Zákonníka práce (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana z INESS odpovedal dňa 14.7. 2011 v ankete Hospodárskych novín ohľadom novely Zákonníka práce. Ako uviedol, pružnejší Zákonník práce je jednou z podmienok oživenia trhu práce. Schválené znenie Zákonníka práce predstavuje dva kroky vpred a jeden vzad.

Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied

Do určitej miery táto novela pomôže oživiť trh práce. Treba si však uvedomiť, že tvorba pracovných miest u nás je v rozhodujúcej miere závislá od schopnosti exportovať do západnej Európy. Čiže, ak bude zachovaný spotrebiteľský dopyt v západnej Európe, ľudia u nás budú mať prácu a aj zamestnanosť bude vysoká. Prínosy zákonníka vidím v tom, že zavádza väčšiu flexibilitu. Najmä v oblasti flexikonta, v rámci ktorého si budú môcť zamestnanci a zamestnávatelia dohodnúť pracovný čas tak, ako im to bude vyhovovať. Škoda, že sa nepodarilo presadiť, aby podniky a štátna správa mali možnosť prepustiť zamestnancov po dosiahnutí dôchodkového veku. Zdôrazňujem, že možnosť, nie povinnosť. Je to škoda, lebo nezamestnanosť mladých ľudí je vysoká a keby sa aspoň časť týchto miest uvoľnila, bol by to prínos pre zamestnanosť mladých.

Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti

K najväčším faktorom oživenia trhu práce teraz patrí naštartovanie ekonomiky, ktorá sa rozbieha. Postupne preto budú vznikať nové pracovné miesta. Úlohou Zákonníka práce by malo byť nájsť ten základný rámec a hlavne neprekážať ani jednej zo zúčastnených strán v uzatváraní pracovnoprávnej dohody. Takže Zákonník práce tak, ako bol schválený, určite trochu pomôže trhu práce, ale nie je to všeliek. Určite bude potrebné podporiť aj ostatné nástroje rastu pracovných miest.

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO

V priemere áno, pretože to Slovensko zaradí medzi krajiny s pružnejšou pracovnou legislatívou. Doteraz sme patrili medzi krajiny EÚ s podpriemerne pružnou pracovnou legislatívou. Nejde o výraznú zmenu, ale je tam istý posun smerom k pružnosti. V tom prípade, že nejde o výraznú zmenu, tak si nemyslím, že sa dajú očakávať zázraky. No rozhodne si myslím, že novela napomôže vytváraniu pracovných miest na Slovensku.

Michal Mušák, analytik Slovenskej sporiteľne

Flexibilita trhu práce sa zvýši. Niektoré ustanovenia k tomu smerujú. To bude pozitívne pre trh práce, pretože firmy v čase, keď sa rozhodujú, či človeka prijmú, tak môžu urobiť bez obáv, že ho niekedy v budúcnosti draho zaplatia, keď ho budú musieť prepustiť. Tým pádom, že sa znížia náklady pre firmy na prepúšťanie, môžu byť ochotnejšie prijímať ľudí v čase rastu ekonomiky.

Ľuboš Vančo, riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti KPMG

Bude to mať určitý pozitívny efekt, no nie dramatický. Výrazne nezmení situáciu na trhu práce. Novela Zákonníka práce je jedným z kamienkov mozaiky, ktorý pomôže zlepšovať podnikateľské prostredie. Avšak netreba očakávať, že zmeny zákonníka naraz zabezpečia to, že nezamestnanosť klesne z trinástich percent na osem.

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS

Pružnejší Zákonník práce je jednou z podmienok oživenia trhu práce. Schválené znenie Zákonníka práce predstavuje dva kroky vpred a jeden vzad.

Marek Ročkár

Hospodárske noviny, 14.7. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards