Ochrana zamestnaných pred nezamestnanými (SME)

Zvýšenie minimálnej mzdy zníži zamestnanosť najmä menej kvalifikovaných ľudí, ktorých má údajne chrániť, píše v článku pre SME dňa 4.8. 2011 Richard Ďurana z INESS.

Ochrana zamestnaných pred nezamestnanými (SME)

Vláda navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu. Odborom sa 2,9­percentné zvýšenie máli, požadujú rast o 4,1 percenta. Téma sa teda napriek povolebným očakávaniam nezmenila a stále sa rokuje, o koľko sa minimálna mzda zvýši, namiesto diskusie o jej možnom zrušení.

Pozrime sa na motivácie zainteresovaných - vlády, zamestnávateľov a zamestnancov ­ a dôsledky ich snaženia. Motivácia zamestnancov je zrejmá - minimálna mzda je príklad, keď dobre organizovaná záujmová skupina (zamestnaní odborári) vie presadiť svoje záujmy proti záujmom veľkej, ale neorganizovanej skupiny nezamestnaných.

Pomocou minimálnej mzdy nielen garantujú svoj príjem, ale zároveň bránia konkurencii (rozumej nezamestnaným) vstúpiť na trh práce. Práve pre organizovanosť zamestnancov v odboroch sa jazýček váh pri rozhodovaní vlády bude v prípade takto citlivej témy posúvať skôr k nim než k neorganizovaným nezamestnaným. Zamestnávatelia sú jediní, čo znášajú náklady zvyšovania minimálnej mzdy, preto sa budú usilovať o zastavenie jej rastu.

Zamestnaných bude menej

Zvyšovanie minimálnej mzdy sa väčšinou obhajuje snahou zvýšiť príjem nízkopríjmových rodín a odstraňovať chudobu. Existuje však hneď niekoľko dôvodov, prečo zvyšovanie minimálnej mzdy tento cieľ nemôže naplniť.

Vyššia minimálna mzda znižuje motiváciu zamestnávateľov zamestnávať nízkopríjmových a nízkokvalifikovaných pracovníkov, teda práve tých, ktorým mala pomôcť. Tento efekt sa mimochodom podľa empirických zistení významne vzťahuje hlavne na mladých ľudí.

Ak sa pozrieme na vec z pohľadu nezamestnaných, tí aj v prípade, že by chceli, nemôžu predávať svoju prácu za nižšiu cenu, než je arbitrárne uvedená v zákone. Minimálna mzda tak nezmyselne chráni už zamestnaných na úkor nezamestnaných. Umelo zvyšuje cenu práce na trhu, čoho výsledkom je menší dopyt po práci a tvorí sa menej pracovných miest.

Vyššia minimálna mzda nízkopríjmovým rodinám skôr škodí, než pomáha, pretože efekt uvedený vyššie sa vzťahuje na ľudí práve z takýchto rodín. Minimálna mzda teda naopak zvyšuje chudobu, pretože sťažuje členom takýchto rodín získať zamestnanie.

Aj pre zamestnancov so mzdou v blízkosti minimálnej mzdy predstavuje jej zvyšovanie dvojsečnú zbraň. Vyššia minimálna mzda totiž zvyšuje náklady zamestnávateľa, ktorý by inak mohol financovať zvyšovanie zručností či kvalifikácie zamestnanca, a teda získavanie predpokladov na lepšie platené miesto v budúcnosti.

Minimálna mzda teda sťažuje zamestnancom (áno, aj tým, ktorí bojujú za jej zvyšovanie) prístup k lepšie plateným miestam, ktoré sú najlepším prostriedkom na zvyšovanie príjmu rodiny. Tento negatívny efekt je navyše dlhodobý.

Odbory nezamestnaných

Zo všetkých uvedených dôvodov je zrejmé, že keby mali aj nezamestnaní odbory, celkom určite by boli za zrušenie minimálnej mzdy.

Ak niekomu naozaj záleží na zlepšení situácie nízkopríjmových rodín a nízkokvalifikovaných zamestnancov, mal by sa zamerať na vytváranie prostredia, ktoré motivuje k vytváraniu nových pracovných miest práve pre tieto skupiny, a nie na zväčšovanie prekážok na ich zamestnávanie.

Vyšší dopyt po práci zo strany zamestnávateľov tlačí na rast miezd, a preto by výsledkom takejto politiky bola spokojnosť všetkých členov tripartity, ktorí v súčasnosti skôr bojujú, než spolupracujú. Od vlády, ktorá spustila projekt Singapur, sa skôr očakáva, že minimálnu mzdu, podobne ako v Singapure, zruší.

Richard Ďurana, autor je analytik INESS

SME, 4.8. 2011

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards