Karpiš: Pozor na kolektívnu vinu krajín eurozóny (Aktuality.sk)

Opatrenia, na ktorých sa dohodli európski lídri Nemecko a Francúzsko, podľa analytika INESS Juraja Karpiša dlhovú krízu neriešia. Práve naopak. Centralizácia a vytvorenie spoločnej ekonomickej vlády môže znížiť hospodársky rast únie. Slovensko sa môže pripraviť aj o svoju súčasnú výhodu, 19 % rovnú daň.

Karpiš: Pozor na kolektívnu vinu krajín eurozóny (Aktuality.sk)

Čo si myslíte o opatreniach, na ktorých sa dohodli Sarkozy s Merkelovou. Sú dostatočne razantné a môžu byť na súčasnú dlhovú krízu aj účinné?

Tie opatrenie podľa môjho názoru neriešia problémy dlhovej krízy. Nový úrad, nová daň a nový prísľub vyrovnaných rozpočtov v ďalekej budúcnosti nevyriešia problémy neúnosných dlhov, ktoré niektoré problematické krajiny v súčasnosti majú.

Čo by pre nás znamenalo vytvorenie kolektívnej ekonomickej vlády? Bol by to presun kompetencií a rozhodovanie o rozpočtoch národných štátov, alebo ako si to máme vysvetliť?

Problém ani tak nie je v absencii kolektívnej ekonomickej vlády, ale v prítomnosti princípu kolektívnej viny a jeho aplikovania. To znamená, že náklady za zlé fiškálne rozhodnutia jednej krajiny sa presúvajú na ďalšie krajiny. S tým presunom kompetencií a ďalšou centralizáciou Slovensko už má bohaté historické skúsenosti.

Ako by sa bežných ľudí dotkla daň z finančných transakcií, ktorú chcú Nemci a Francúzi predložiť už v septembri?

Nič konkrétne k tomu nepovedali, aká daň by sa mala zaviesť a či sa to bude dotýkať len bánk, takže môžeme len špekulovať. Nová daň ale určite nevyrieši problémy, ktoré sú dnes v eurozóne. Nová daň len prenesie peniaze zo súkromného do verejného sektora. Eurozóna by mala prestať zachraňovať nesolventné finančné inštitúcie, a tak usporiť peniaze daňových poplatníkov.

Znamenala by harmonizácia daní pre firmy, že by sme sa museli vzdať 19 % rovnej dane? Čo by to znamenalo pre Slovensko?

Harmonizácia je mechanizmus pre zvyšovanie daní nových členských krajín Európskej únie. Tie nízke dane nových členov sú totiž nepríjemnou konkurenciou pre staré členské krajiny. Obávam sa, že ak pôjde Slovensko touto cestou harmonizácie, teda zvyšovania daní, bude to predstavovať odstránenie jednej z najdôležitejších konkurenčných výhod Slovenska, a to je veľmi zlá správa v kontexte dobiehania životnej úrovne ostatných krajín Európskej únie. To znamená, že na ten priemer Európskej únie sa dostaneme neskôr, ako keby sme zachovali naše, relatívne nízke dane.

Myslíte, že sme ešte vo fáze, kedy môžeme harmonizáciu daní odmietnuť? 

Myslím si, že by sme to mali odmietnuť, pretože je to pre Slovensko nevýhodné a predstavuje to stratu našej konkurenčnej výhody.

Robert Fico vyhlásil, že sa možno rozhoduje o novej eurozóne. Myslíte, že naozaj je možné, že by z tej súčasnej mohli niektoré krajiny vypadnúť?

Situácia je tak vážna, že v súčasnej situácii je možné všetko. Závisí to od toho, ako sa rozhodnú politické špičky v eurozóne, ktoré majú vďaka kontrole monetárnej politiky k dispozícii neobmedzené prostriedky.

Aktuality.sk, 18.8. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards