Čo ak sa rozpočet nebude vyvíjať podľa očakávaní? (HN)

Na anketovú otázku odpovedal pre Hospodárske noviny dňa 19.8. 2011 aj Radovan Ďurana z INESS.

Čo ak sa rozpočet nebude vyvíjať podľa očakávaní? (HN)

František Palko

riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky

Začať treba pri reforme ústrednej štátnej správy a štát by určite nemal prijímať opatrenia s negatívnym dopadom na verejné financie, ako je napríklad rušenie koncesionárskych poplatkov. Na príjmovej stránke treba mobilizovať daňové príjmy cestou zvýšenia spotrebných daní a tiež daní z nehnuteľností a zvýšenia odvodov z hazardu.

Michal Mušák

analytik Slovenskej sporiteľne

Najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť deficit, je plošné zvýšenie daní, čo však nie je automaticky najlepším riešením. Ak by sa upravoval rozpočet aj na výdavkovej strane, mal by mať minister pripravené aj alternatívy škrtov.

Vladimír Vaňo

analytik Volksbank Slovensko

Paušálny prístup ku škrtom nemusí byť najšťastnejší. V poradí by však ako prvé mali nasledovať výdavky, ktorých nevyhnutnosť klesla vzhľadom na oslabenie hospodárskej aktivity, ďalej tie, kde je priestor na zvýšenie efektivity bez ovplyvnenia rozsahu a kvality poskytovaných verejných služieb, až nakoniec tie, ktoré sú predmetom hospodárskych priorít vlády.

Dávid Dereník

analytik UniCredit Bank

Určite treba zefektívňovať daňový systém a zamedziť daňovým únikom. Ak sa rozhodne škrtať výdavky vo verejnej správe, tak treba posúdiť, kde je ešte stále neefektivita. Čo sa týka zvyšovania daní, tak to podľa mňa nie je dobré riešenie, ale ak by sa naň ministerstvo odhodlalo, tak by sa malo zamerať na majetkové dane, teda napríklad na daň z nehnuteľností.

Radovan Ďurana

analytik INESS

Minister financií nemá priamy dosah na transfery (dávky a dotácie) ministerstiev, preto sú jeho možnosti obmedzené. Čeliť rastu schodku musí celá vláda, škrtaním nielen na prevádzke, ale aj v transferoch.

Peter Podstupka

Hospodárske noviny, 19.8. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards