Anketa HN: Kde má štát hľadať chýbajúce peniaze (Hospodárske noviny)

Štát by mal hľadať rezervy najmä v oblasti transferov zo štátneho rozpočtu, kde sú najväčšie rezervy na znižovanie. Dúfam, že štát nebude chýbajúce financie riešiť pomocou zvyšovania daní. Určite je priestor na šetrenie, nedávne prepúšťanie zamestnancov bolo toho dôkazom, povedal pre Hospodárske noviny dňa 24.8. 2011 Radovan Ďurana z INESS.

Juraj Valachy, analytik Tatra banky

Podľa našich odhadov by mohlo v rozpočte chýbať niečo zhruba 300 miliónov eur. Je to spôsobené súčasným makroekonomickým vývojom. Tento výpadok musí byť niečím vykrytý a je príliš veľký na to, aby sa odstránil jedným jediným krokom. Mali by sa prijať opatrenia na oboch stranách, aj na strane výdavkov, aj na strane príjmov. Na výdavkovej strane to bude spojené so šetrením v jednotlivých rezortoch a na strane príjmov bude asi nevyhnuté pristúpiť k úprave daní. Ak sa potrebné financie nezískajú na výdavkovej strane, bude treba siahnuť na niektorú z „veľkých“ daní, ako je DPH, alebo daň z príjmov fyzických a právnických osôb.

Michal Mušák, analytik Slovenskej sporiteľne

Je lepšie chýbajúce financie hľadať vo výdavkoch ako v príjmoch. Štát by si mal spraviť audit o tom, kde môže ušetriť. Musí sám hľadať napríklad aj v štátnych inštitúciách, ktoré výdavky sa dajú znížiť, alebo ktoré sú nepotrebné. Ak by bolo nevyhnutné prejsť k zvyšovaniu daní, pravdepodobnou oblasťou by mohla byť daň z vlastníctva nehnuteľností. Tú má Slovensko v porovnaní s inými krajinami relatívne nižšiu. Takisto prichádza do úvahy aj spotrebná daň.

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Predovšetkým na výdavkovej strane. Jedným z možných krokov je znižovanie výdavkov na spotrebu štátu, teda na tovary a služby. Ďalší priestor vidím v znižovaní výdavkov na sociálnu sféru, napríklad v rušení vianočných dôchodkov, ale aj väčšej adresnosti podpory podľa príjmov a majetku. Tieto príspevky by mali byť len pre tých, ktorí to potrebujú. Ďalšie úspory môže priniesť znižovanie výdavkov do podnikateľskej sféry. Tu je riešením neposkytovanie takých investičných stimulov, aké sa poskytujú v súčasnosti.

Radovan Ďurana, analytik INESS

Štát by mal hľadať rezervy najmä v oblasti transferov zo štátneho rozpočtu, kde sú najväčšie rezervy na znižovanie. Dúfam, že štát nebude chýbajúce financie riešiť pomocou zvyšovania daní. Určite je priestor na šetrenie, nedávne prepúšťanie zamestnancov bolo toho dôkazom.

Vladimír Vaňo, analytik Volksbank

Vláda by mala pristúpiť k radikálnejším rozpočtovým škrtom, ktoré budú závisieť od jej priorít. Každopádne môžeme očakávať konsolidáciu verejných financií, ktorá je vždy spojená s nevôľou, či už pri škrtaní výdavkov, alebo zvyšovaní daní. Je treba si uvedomiť, že počas predchádzajúceho rastu sa zvyšovali nielen príjmy štátu, ale aj jeho výdavky. Pred niekoľkými rokmi zabezpečoval rozpočet porovnateľný objem verejných služieb za neporovnateľne menej peňazí. Práve rast do roku 2008 nafúkol verejné výdavky.

Hospodárske noviny, 24.8.2011

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards