Amerika neukáže svoju bezradnosť (Finweb)

Ďalšia forma podpory ekonomiky príde až neskôr, tvrdí Juraj Karpiš z INESS v rozhovore pre ekonomický portál Finweb dňa 24.8. 2011.

Amerika neukáže svoju bezradnosť (Finweb)

O čo vlastne ide v kvantitatívnom uvoľňovaní a aké sú jeho spôsoby?

Pri kvantitatívnom uvoľňovaní americká centrálna banka vytvorí nové doláre, za ktoré na trhoch nakupuje aktíva. V prvom kole to boli najmä "toxické" hypotekárne cenné papiere, v druhom kole americké štátne dlhopisy. Centrálna banka dúfa, že nové peniaze vytvoria monetárnu ilúziu bohatstva, ktorá pomôže naštartovať ekonomiku. Zatiaľ dúfa márne. Výsledkom QE2 bolo zvýšenie cien potravín a energií, čo postihlo najmä sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, nezamestnaných, ktorí z vytvoreného rastu finančných aktív neprofitovali, keďže ich nevlastnia.

Pomohla by Amerike tretia vlna kvantitatívneho uvoľňovania?

Centrálna banka môže vytvoriť iba peniaze, nie reálny kapitál. Monetárna ilúzia je preto len ilúziou, ktorá nemôže priniesť udržateľný ekonomický rast a skôr či neskôr prehrá súboj s realitou. Nové peniaze zvýšia ceny niektorých aktív v ekonomike a prerozdelia bohatstvo. Paradoxne od chudobných k bohatým. Navyše vďaka prítomnosti novovytvorených peňazí v ekonomike dochádza k neudržateľným zmenám v produkčnej štruktúre a vzniku bublín v cenách aktív. Práve politika masívnej tvorby nových peňazí bola hlavnou príčinou vzniku finančnej krízy. Ani tretia vlna QE preto ekonomike nepomôže.

Ako by potvrdenie QE3 dopadlo na trhy?

Keďže americká centrálna banka v posledných rokoch fungovala ako bankomat pre Wall Street, väčšina aktérov na trhu vzhľadom na prepady na akciových trhoch tretie kolo QE očakáva. Je preto pravdepodobne už z časti premietnutá do cien aktív.

Hrozí Amerike, že sa prepadne do recesie, ak Fed nezačne s nejakými stimulačnými opatreniami?

Je možné, že americká ekonomika je v recesii už teraz.

Ako sa budú vyvíjať americké akcie, ktoré majú za sebou mesiac prudkých poklesov, ak by Fed nepristúpil k QE3?

Neočakávam ohlásenie QE3 alebo inej formy monetárnej expanzie na konferencií v Jacskon Hole. To by bolo príliš symbolické a príliš viditeľne by to ilustrovalo bezradnosť FEDu v boji s krízou. QE3 alebo inú, novú formu monetárnej stimulácie očakávam až neskôr, v prípade ďalších korekcií na trhoch.

Aké iné alternatívy by mohla Amerika využiť na podporu ekonomiky a upokojenie trhov?

USA by mali prestať brániť štátnymi zásahmi likvidácií zlých investícií z minulosti a zastaviť podporu nesolventných finančných inštitúcii, ktoré svojou existenciou iba spotrebovávajú kapitál iným produktívnym častiam ekonomiky. Iba vyčistenie trhu od chýb minulosti a nesplatiteľných dlhov položí základ pre zdravý rast ekonomiky.

Je ďalšia kríza "pred nami" alebo ešte nedozneli dopady tej poslednej?

To, čo sledujeme v USA a EÚ, je stále tá istá kríza, ktorá začala v lete roku 2007. Vďaka štátnym zásahom a monetárnej stimulácii sa ju akurát podarilo natiahnuť na niekoľko rokov a presunúť veľkú časť z nej vyplývajúcich strát na daňových poplatníkov.

Juraj Karpiš, analytik INESS

Finweb, 25.8. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards