Prehľadné dáta od Google

Zaujímavé interaktívne štatistiky prináša Google (a jeho Public Data Explorer). Pozrite si napríklad tie o vývoji dlhu verejnej správy ako podielu na HDP s číslami pochádzajúcimi od Eurostatu.

Prehľadné dáta od Google

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards