Seminár pre novinárov

INESS zorganizoval dňa 18.10. 2012 seminár pre redaktorov slovenských periodík. Témou seminára bola analýza návrhu rozpočtu na budúci rok a štúdia o vyplácaní rodinných prídavkov v rámci projektu „Zoči-voči deficitom“, ktorým chce INESS upozorniť na možnosti šetrenia výdavkov v jednotlivých oblastiach verejnej správy.

Seminár pre novinárov

O návrhu rozpočtu novinárom prednášal Radovan Ďurana (prezentácia tu). Analýza sa niesla v kontexte vývoja výdavkov a príjmov verejnej správy v posledných rokoch. Začiatok krízy totiž priniesol veľký nesúlad medzi výdavkami a daňovo-odvodovými príjmami štátu, z čoho pramenia dnešné vysoké deficity. Aj napriek neustálym rečiam o šetrení sa výdavky verejnej správy neznižujú (šetrenie spočíva v nezvyšovaní, na ktoré bola vláda zvyknutá), príjmy sa bude vláda snažiť dohnať budúci rok schváleným zvyšovaním daní a odvodov. V prípade zhoršenia ekonomickej situácie sa však ľahko môže stať, že slovenský dlh v najbližších rokoch narazí na hranicu dlhovej brzdy schválenej ústavným zákonom.

Návrh INESS na znižovanie výdavkov v oblasti štátnej sociálnej podpory predstavil novinárom Ján Dinga (prezentácia tu). Účelom štúdie je poukázať na fakt, že rodinné prídavky sa vyplácajú plošne a v rovnakej výške pre všetkých poberateľov bezohľadu na príjmové a majetkové podmienky rodín. Podľa návrhu by sa adresnejším a solidárnejším poskytovaním prídavkov štátnej sociálnej podpory mohlo ušetriť 250 až 300 miliónov eur pri zachovaní solidárnej funkcie podpory. Návrh zároveň predstavuje alternatívu zvyšovaniu daní a odvodov, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnu aj do nižších príjmov slovenských rodín.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards