Osobná železničná doprava potrebuje radikálnu reformu, tvrdí INESS (SME)

Základné prepočty ukazujú, že napríklad na 20 kilometrov dlhej trase Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica by nahradenie všetkých 16 vlakových spojov dodatočnými autobusmi vyšlo odhadom na okolo 100 tisíc eur ročne. Pritom len náklady ŽSR na prevádzku tejto trate v súvislosti s osobnou dopravou sú 788 tisíc eur ročne, komentoval pre denník SME dňa 4.11. 2012 Martin Vlachynský z INESS.

Osobná železničná doprava potrebuje radikálnu reformu, tvrdí INESS (SME)

V porovnaní s prímestskou autobusovou dopravou je osobná železničná doprava dvakrát drahšia a prepraví dvakrát menej ľudí.

Osobná železničná doprava je na Slovensku extrémne nákladná a bez radikálnej reformy bude predstavovať narastajúcu záťaž pre daňovníkov.

Železničná osobná doprava stojí verejné zdroje v porovnaní s prímestskou autobusovou dopravou približne dvakrát viac peňazí a prepraví dvakrát menej ľudí.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS preto navrhuje väčšie úsporné opatrenia nad rámec nového grafikonu vlakovej dopravy, ktorý bude platiť od 9. decembra 2012 do 14. decembra 2013.

Vlaky by nahradili autobusmi

Zrušením osobnej železničnej prepravy na vybraných 16 regionálnych tratiach na celom území Slovenska by podľa analýzy vznikla úspora takmer 20 mil. eur na nákladoch správcu infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a niekoľko miliónov eur na variabilných nákladoch osobného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

"Na druhej strane by stáli náklady na dotovanie náhradnej autobusovej dopravy odhadom 3 milióna až 3,5 milióna eur.

Dotovanie autobusov môže byť až desaťnásobne nižšie, ako je potrebná dotácia vlakov," tvrdí analytik INESS Martin Vlachynský.

Úspora nákladov po presune výkonov na autobusy bez významnejšieho obmedzenia dopravnej dostupnosti by tak mohla reálne dosiahnuť minimálne 16 mil. eur.

Taxík by bol lacnejší

Podľa analýzy na siedmich trasách by bolo pre štát lacnejšie platiť cestujúcim taxík pri obsadenosti štyrmi pasažiermi než dotovať železničnú prepravu.

Takmer tretina z 1 500 osobných vlakov prepravuje priemerne 40 a menej ľudí, takže by ich mohol nahradiť autobus.

Nižšiu vyťaženosť ako 50 % má 56 % týchto vlakov, pod 25 % kapacity jazdí necelá štvrtina spojov a obsadenosť do 10 % má stovka vlakov.

Okolo 10 % vlakov je zaplnených nad 80 % a 3 % patria medzi "natrieskané" s priemernou obsadenosťou nad 100 % kapacity.

"Tento nepomer medzi množstvom nízko obsadených vlakov a relatívne zriedkavými preplnenými vlakmi naznačuje, že na vyriešenie problému nebude stačiť preskupenie výkonov z málo vyťažených do preťažených oblastí. S novým grafikonom sa železnice pokúsia pobiť o nových pasažierov s autobusovou a automobilovou dopravou," uviedol Vlachynský.

Je však podľa neho zrejmé, že na to, aby železnice v blízkej budúcnosti negenerovali veľké finančné straty, budú musieť významnejšie redukovať výkony.

Tržby nepokrývajú náklady

Ani na jednej z vybraných tratí tržby nepokrývajú nielen celkové náklady správcu infraštruktúry a osobného dopravcu, ale ani len náklady ŽSR.

Vzhľadom na množstvo režijných lístkov, podľa analýzy je ich okolo 80 tis. až 100 tis., ako aj zliav pre študentov, dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých, ale aj pre metodiku zisťovania počtu cestujúcich sú tržby na jedného cestujúceho oveľa nižšie, ako teoretická cena lístka.

"No aj za predpokladu, že by všetci cestujúci cestovali celú trasu a kúpili si obyčajný lístok, jeho cena by ani zďaleka nepokryla náklady ŽSR. Vzhľadom na tento fakt by aj obmena vozového parku za menšie stroje, ktoré by zvýšili obsadenosť, bola len veľmi čiastkovým liekom," tvrdí Vlachynský.

Náklady nemusí pokryť ani obsadený vlak

Veľkým problémom je drastický nepomer cien a nákladov osobnej železničnej dopravy.

Napríklad na trati Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, kde vlaky prestanú jazdiť v decembri, sú podľa analýzy náklady ŽSR 24,2 eura a ZSSK 1,2 eura na cestujúceho.

Bežný lístok pritom stojí 1,55 eura a tržby na jednu osobu dosahujú 13 centov.

Na Trati Mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, na ktorej napriek pôvodným plánom bude osobná doprava predsa len zachovaná, sú náklady na cestujúceho 6,3 eura pri tržbe 15 centov.

Ani vlaky na trati Žilina - Rajec s priemernou obsadenosťou 93 % nedokážu pokrývať náklady tržbami.

"Základné prepočty ukazujú, že napríklad na 20 kilometrov dlhej trase Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica by nahradenie všetkých 16 vlakových spojov dodatočnými autobusmi vyšlo odhadom na okolo 100 tisíc eur ročne. Pritom len náklady ŽSR na prevádzku tejto trate v súvislosti s osobnou dopravou sú 788 tisíc eur ročne," porovnal Vlachynský.

Dodatočné dotovanie autobusov na trati Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany si vyžiada 90 tis. eur ročne a nutná oprava cesty jednorazovú investíciu za stovky tisíc eur. No len ročné náklady ŽSR na túto trasu sú 1,14 mil. eur.

Zrušenie osobnej dopravy na tejto trati môže mať podľa analytika pozitívny dopad na zvýšenie jej priepustnosti a zatraktívnene efektívnejšej nákladnej železničnej dopravy.

Niektoré vlaky zrušia

Výdavky štátu na železničnú infraštruktúru dosahujú ročne okolo 270 mil. eur a na osobnú železničnú dopravu zhruba 200 mil. eur.

Samosprávne kraje, ktoré spravujú cesty II. a III. triedy, vynakladajú na dopravu, vrátane prímestskej autobusovej dopravy, za rok približne 105 mil. eur.

Výdavky miest na miestne komunikácie a mestskú hromadnú dopravu dosahujú tiež vyše sto miliónov eur. Cestná doprava zabezpečuje šesťkrát viac osobnej prepravy ako železničná.

Podľa nového cestovného poriadku budú osobné vlaky zrušené na najmenej využívaných piatich úsekoch Prievidza - Nitrianske Pravno, Jesenské - Turňa nad Bodvou (diaľková doprava zostáva), Spišské Vlachy - Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa - Plaveč (preprava medzi Plavčom a Lipanmi bude obmedzená) a Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany.

Na viacerých tratiach budú vlaky premávať menej a na iných zas častejšie. Pôvodne mala byť zrušená osobná preprava aj medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou, ale minister dopravy Ján Počiatek napokon zatiaľ súhlasil s jej zachovaním.

SITA

SME, Pravda, 4.11. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards