Anketa: Podarí sa Spojeným štátom „vyrásť“ z dlhu? (Hospodárske noviny)

Prognózy ekonomického vývoja ostávajú neisté bez ohľadu na víťaza. Skokovému zvýšeniu daní od začiatku budúceho roka, v rámci takzvaného fiškálneho útesu, ktorý by mal negatívny dosah na ekonomickú aktivitu v USA, sa pravdepodobne budú politici snažiť zabrániť nejakou dohodou na poslednú chvíľu, komentoval situáciu v USA pre Hospodárske noviny dňa 9.11. 2012 Martin Vlachynský z INESS. 

Anketa: Podarí sa Spojeným štátom „vyrásť“ z dlhu? (Hospodárske noviny)

Martin Vlachynský, analytik inštitútu INESS

Prognózy ekonomického vývoja ostávajú neisté bez ohľadu na víťaza. Skokovému zvýšeniu daní od začiatku budúceho roka, v rámci takzvaného fiškálneho útesu, ktorý by mal negatívny dosah na ekonomickú aktivitu v USA, sa pravdepodobne budú politici snažiť zabrániť nejakou dohodou na poslednú chvíľu. Ak však neprídu s návrhmi, ako deficit následne znížiť úsporami vo verejných výdavkoch, vzhľadom na jeho neudržateľnú výšku a vysoký verejný dlh takéto riešenie bude znamenať len ešte väčšie zdanenie v budúcnosti.

Martin Baláž, analytik Slovenskej sporiteľne

Dlh Spojených štátov sa za posledných 10 rokov výrazne zvýšil, pričom tento rok presiahol hranicu 100 percent HDP. Okrem finančnej krízy k tomu prispeli aj daňové výnimky prijaté ešte za Georgea Busha. Iba deficit federálnej vlády dosiahol minulý rok 7 percent, pričom o rok predtým to bolo až 8,7 percenta. Súčasná ekonomická situácia teda nasvedčuje, že zníženie dlhu dokážu USA dosiahnuť iba prostredníctvom zníženia výdavkov alebo zvýšenia rozpočtových príjmov. Samotný rast HDP v najbližších rokoch na zníženie pomeru dlhu k HDP pri súčasnom nastavení fiškálnej politiky tak stačiť nebude.

Marek Gábriš, analytik ČSOB banky

V prípade USA to teoreticky môže byť použiteľné. Ale treba na to aj čas a trpezlivosť trhov, teda veriteľov s ochotou ďalej prefinancovávať dlh. Avšak na to treba určitý čas a rýchlejší rast cien. Pritom stvoriť vyššiu infláciu a zároveň ju mať pod kontrolou nemusí byť jednoduché. Fed zaplavuje trhy peniazmi už dlho, ale ceny dramaticky nevzrástli. Aj tak to však môže byť nápomocné. Úroky amerických dlhopisov sa pohybujú pri dvoj až desaťročných splatnostiach na úrovni 0,2 až 1,7 percenta. Pri 30-ročných splatnostiach je to okolo 2,9 percenta. Ak si Spojené štáty budú držať rast nominálneho HDP aspoň okolo 4 percent ako po väčšinu obdobia 2010 – 2012 tak, môžu aj pri určitej úrovni primárneho deficitu z dlhu postupne rásť. Avšak nebude to asi tiež dramaticky rýchly proces. No určite môže pomôcť a dať tak politikom čas na ďalsie reformy a ekonomike na zotavenie.

 Stanislav Pánis, analytik J&T Banky

V najbližších rokoch to považujem za málo pravdepodobné. Rozpočtové deficity budú minimálne dvojnásobne vyššie v pomere k HDP ako predikované tempá rastu ekonomiky. Celkový dlh Spojených štátov po dosiahnutí 100 percent HDP v tomto roku bude teda pokračovať v raste. Pri prezidentovi Obamovi neočakávam, že pristúpi k radikálnym konsolidačným opatreniam.

Ján Kováč

Hospodárske noviny, 9.11. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards