Slováci môžu doplatiť na nezhody v únii (Finweb)

Ak sa vďaka prieťahom navýšenie spoločného rozpočtu Európske únie neschváli, na rozpočty členských krajín to budem mať skôr pozitívny vplyv, pretože ušetria na výdavkoch. Vzhľadom na to, že rozpočet viac menej okopíruje ten predošlý, bude zhruba rovnako "dobrý" alebo "zlý", hodnotil Martin Vlachynský z INESS pre Finweb dňa 15.11. 2012. 

Slováci môžu doplatiť na nezhody v únii (Finweb)

Európska únia sa nevie dohodnúť na spoločnom rozpočte. Slovensko môže prísť o milióny.

Malo by sa Slovensko spoliehať na financie zo spoločného rozpočtu únie menej?

Kamil Boros, X-Trade Brokers

My považujeme nenavýšenie rozpočtu EÚ za pozitívne. V čase, kedy EU  tlačí svojich členov ku konsolidácii svojich rozpočtov, je požiadavka na  viac peňazí na paneurópsku úroveň úplne zvrhlá.

 Nečakáme, že by to výraznejšie mohlo poškodiť problémovým krajinám. Im  v súčasnosti poskytuje najväčšiu podporu ECB svojou pripravenosťou  nakupovať dlhopisy. Keď sa chcú tieto krajiny dostať z problémov, tak sa  z nášho pohľadu musia zbaviť neproduktívnych investícií a nebonitného  dlhu, tu súvis s rozpočtom EÚ nevidíme.

Martin Prokop, Next Finance

Rozpočtové provizórium by mohlo byť problémom pre krajiny EÚ. Samotná byrokratická agenda EÚ by naďalej pracovala, pretože v rámci rozpočtového provizória by mohlo byť vyplatená jedna dvanástina výdavkov daná rozpočtom roku 2012. Avšak mohlo by dôjsť k zmrazeniu prostriedkov, ktoré sú vyplácané z fondov EÚ. Teda investičné aktivity vo všetkých krajinách, ktoré by spoliehali na vyplatenie prostriedkov z fondov EÚ, by boli zastavené. S tým je spojené aj negatívny vplyv na ekonomiky jednotlivých krajín. S investíciami by sa počkalo až na obdobie, kedy sa opäť peniaze z fondov EÚ rozmrazia. Ak by Slovensku chýbalo 400 miliónov eur, musí počítať v celkovom súčte s oveľa väčšími stratami, pretože časť investícií musí byť vydaná aj samotným investorom.

Priamy vplyv na zadlžené krajiny by nemal nastať. Môžeme ale povedať, že by na krajiny dopadol negatívne sekundárny efekt, kedy výpadok investícií by ohrozil investície, čo by následne negatívne ovplyvnilo celý výkon ekonomiky. A keď by bol ekonomický vývoj veľmi slabý, mohlo by to spôsobiť problémy s vyrovnaním hospodárenia štátu.

Martin Vlachynský, INESS

Ak sa vďaka prieťahom navýšenie spoločného rozpočtu Európske únie neschváli, na rozpočty členských krajín to budem mať skôr pozitívny vplyv, pretože ušetria na výdavkoch. Vzhľadom na to, že rozpočet viac menej okopíruje ten predošlý, bude zhruba rovnako "dobrý" alebo "zlý"

Slovensku bude podľa informácií chýbať zo spoločného rozpočtu 400 miliónov eur. Ukazuje to,že stavať ekonomiku na stále väčšom príleve peňazí "zadarmo" z Bruselu sa nevypláca.

Rozpory pri schvaľovaní rozpočtu EÚ neohrozia ani zadlžené krajiny, pretože zdroje z rozpočtu EÚ ovplyvňujú eurokrízu len veľmi obmedzene, podstatné sú zdroje v eurovaloch a aktivity ECB.

Finweb, 15.11. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards