Lepšie zarábajúcim zamestnancom do nového roka stúpli odvody (Plus jeden deň)

Mieru dopadu je ťažké vopred odhadnúť, isté je len to, že nebude pozitívny, povedal na margo zvýšenej sadzby dane pre Plus jeden deň dňa 4.1. 2013 Radovan Ďurana z INESS. 

Lepšie zarábajúcim zamestnancom do nového roka stúpli odvody (Plus jeden deň)

Od januára 2013 sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie.

Od 1. januára tohto roka sa úrazové dávky zvýšili o 3,05 %. Toto percento valorizácie vychádza z medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za prvý polrok minulého roka.

Od tohto roka tak už mechanizmus zvyšovania úrazových dávok neviaže na valorizáciu dôchodkov, ktoré sa dočasne zvyšujú o pevnú sumu.

Valorizácia o 3,05 % sa týka úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty, limitov pre náhradu nákladov spojených s liečením, jednorazového odškodnenia manžela, resp. manželky a nezaopatrených detí a náhrady nákladov spojených s pohrebom v prípade smrti poškodeného následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Priemerná mzda na Slovensku sa v prvom polroku vlaňajška podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne zvýšila o 2,4 % a medziročný rast spotrebiteľských cien na Slovensku za prvý polrok minulého roka dosiahol 3,7 %.

VYŠŠIE ODVODY

Zamestnanci, ktorých hrubá mzda je vyššia ako 1 153,5 eura, od začiatku tohto roka platia vyššie odvody na sociálne poistenie. Od 1. januára tohto roka sa totiž zvýšil maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z minuloročných 1 153,5 eura na 3 930 eur.

Vyššie odvody na nemocenské poistenie pri zárobku nad 1 179 eur sa pritom neodrazia vo vyššej dávke nemocenského poistenia.

Maximálny základ pre výpočet nemocenskej dávky, materského, či ošetrovného totiž od tohto roka zostáva na úrovni 1,5-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v tomto roku predstavuje 1 179 eur.

NEMOCENSKÉ POISTENIE

Ak mal zamestnanec vlani hrubý príjem 1 500 eur, vzťahovalo sa na neho poistné na nemocenské poistenie vo výške 2,8 % zo sumy 1 153,5 eura. Z jeho zárobku mu zamestnávateľ na nemocenské poistenie strhol 1,4 % z tejto čiastky, čo predstavuje 16,14 eura.

Zamestnávateľ za tohto zamestnanca do Sociálnej poisťovne platil takisto 1,4 % z 1 153,5 eura, čo je 16,14 eura. Od 1. januára tohto roka sa však nemocenské odvody v tomto prípade platia zo sumy 1 500 eur.

Zamestnancovi tak firma z jeho hrubého príjmu na nemocenské poistenie odpočíta 21 eur a ďalších 21 eur na nemocenské odvody zaplatí zamestnávateľ. Zamestnávateľ aj zamestnanec tak do poisťovne spoločne odvedú o 9,72 eur viac.

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Pre povinne poistené SZČO, dobrovoľne poistené osoby aj zamestnancov sa od 1. januára tohto roka zvýšila suma maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.

Maximálny základ spoločný pre všetky druhy poistenia je ponovom 3 930 eur, čo je päťnásobkom priemernej mzdy na Slovensku za rok 2011.

Do konca vlaňajška sa pritom odvody na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti platili najviac zo štvornásobku priemernej mzdy a maximálny základ pre platenie poistného na nemocenské poistenie dosahoval 1,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Najvyšší možný základ na platenie nemocenského poistenia tak bol vo výške 1 153,50 eura a maximálny základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti 3 076 eur.

NÁZOR ANALYTIKA

Zvýšená sadzba dane z príjmov pre zamestnancov s nadštandardným zárobkom nad 3300 eur mesačne bude mať podľa analytikov negatívny dopad na  ekonomiku SR. "Mieru dopadu je ťažké vopred odhadnúť, isté je len to, že nebude pozitívny," konštatoval Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz (INESS).

Upozornil, že niektorí pracovníci pôsobia v spoločnostiach, ktoré dokážu kompenzovať výpadok čistej mzdy zvýšením platov, iné však nie. Mnohých tak môže vyššia sadzba dane motivovať k založeniu si živnosti alebo vlastnej firmy.

"V niektorých firmách však takáto spolupráca možná nie je," podotkol.

Podľa jeho názoru vo firmách, v ktorých nedôjde k dohode a spokojnosti na oboch stranách, môže zvýšená sadzba spôsobiť odchod kvalifikovaného zamestnanca do inej firmy či do zahraničia.

"Avšak už pred zvýšením sadzby platila menšina zamestnancov s najvyššími príjmami väčšinu daní z príjmu, preto vyššiu sadzbu nemožno chápať ako solidárnu," dodal.

Plus jeden deň, 4.1. 2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards