Česi zostavujú rozpočet prehľadnejšie než my (Finweb)

Zlepšenie pozície Slovenska je momentálne len v teoretickej rovine. To, či fiškálna rada, alebo pravidlo o dlhovej brzde budú rešpektované a  prínosom z pohľadu daňového poplatníka, sa podľa neho dozvieme počas najbližších rokov, hodnotil rebríček rozpočtovej transparentnosti pre Finweb dňa 23.1. 2013 Radovan Ďurana z INESS. 

Česi zostavujú rozpočet prehľadnejšie než my (Finweb)

Slovensko obsadilo v rebríčku rozpočtovej transparentnosti 15. miesto.

V celosvetovom rebríčku rozpočtovej transparentnosti obsadilo Slovensko 15. miesto zo 100 zúčastnených krajín. Poskočilo tak o 13 priečok a predbehlo napríklad Poľsko, ale aj Chorvátsko, Bulharsko či Ukrajinu.

V regionálnom porovnaní sa však Slovensko stále len doťahuje na vyspelé krajiny a v rozpočtovej politike má aj naďalej mnohé nedostatky. V rebríčku sme dosiahli 67 bodov, Nemecko 71 a susedné Česko 75 bodov zo sto.

Vyplýva to z analýz, ktoré v rámci projektu Open Budget Initiative (OBI) po druhýkrát na Slovensku uskutočnilo Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy MESA 10.

Slovensko tak podľa ekonómov za posledné dva roky uskutočnilo viaceré pozitívne zmeny v oblasti rozpočtovej politiky, ktoré sa týkajú najmä úprav v štruktúre samotného rozpočtu. "K pozitívnemu trendu prispelo aj zavedenie fiškálnych pravidiel pre verejný dlh a tiež fiškálnej rady," opísal Radovan Kavický z MESA 10.

Fiškálna rada môže podľa jeho slov najmä do budúcna v prípade postupného posilnenia kompetencií výraznejšie prispieť k zvýšeniu dohľadu nad hospodárením s verejnými zdrojmi.

Nedostatky, ktoré naďalej pretrvávajú, sa týkajú najmä zverejňovania podrobnejších informácií o dopadoch plánovaných zmien vládnej politiky na verejné výdavky a priebežnom plnení rozpočtu počas roka. "Tiež o štruktúre verejného dlhu, finančných, ale i nefinančných aktívach štátu," vymenoval Kavický.

Zvyšovanie transparentnosti rozpočtovania nie je podľa Radovana Ďuranu z INESS postačujúcou podmienkou zodpovedného nakladania s verejnými prostriedkami. "Zlepšenie pozície Slovenska je momentálne len v teoretickej rovine." To, či fiškálna rada, alebo pravidlo o dlhovej brzde budú rešpektované a  prínosom z pohľadu daňového poplatníka, sa podľa neho dozvieme počas najbližších rokov.

Rozpočet by sa podľa Kavického do budúcnosti nemal opierať len o jednu makroekonomickú prognózu. Mal by byť v tomto ohľade rozšírený a rátať s viacerými scenármi hospodárskeho vývoja vrátane ich možných dopadov na verejné financie.

Finweb, 23.1. 2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards