INESS na seminári Mladých liberálov

Dňa 16. - 17. novembra 2013 zorganizovali Mladí liberáli v Bratislave seminár s názvom Boj proti korupcii. Na seminári vystúpil aj Ján Dinga z INESS.

INESS na seminári Mladých liberálov

Hosťami seminára boli Ján Budaj, Martin Poliačik, Ondrej Dostál, Matej Kurian, Zuzana Dančíková či Vladimír Špánik. Zastúpenie mal aj INESS. Ján Dinga sa venoval najmä dopadom korupcie na ekonomiku a hospodárenie štátu. Priblížil pojem verejné financie a finančné toky v štátnej a verejnej správe, vďaka ktorým sa vytvára priestor na korupciu. Diskusiou po prednáške sa účastníci dopracovali k starej liberálnej téze - minimalizovaním štátu sa minimalizuje aj priestor na korupciu.

Foto z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards