Makroekonomické kroky v roku 2013. Slovensko sa od krízy ešte neodlepilo (Aktualne.sk)

Cyprus bolestivo ilustroval, že ani peniaze v európskych bankách nie sú stopercentne bezpečne uložené. Zároveň išlo o facku na prebudenie všetkým, ktorí ešte predtým svet presviedčali o tom, že eurokríza skončila, komentoval rok 2013 dňa 31.12.2013 Juraj Karpiš z INESS.

Makroekonomické kroky v roku 2013. Slovensko sa od krízy ešte neodlepilo (Aktualne.sk)

Rok 2013 by sa dal zosumarizovať ako stagnačný. Nedošlo k významnému zhoršeniu ani zlepšeniu situácie na Slovensku ani v Európe, zhodli sa analytici. Aktuálne.sk zosumarizovalo tri kľúčové ekonomické udalosti podľa názorov oslovených analytikov. Pridávame aj ich hodnotenie ekonomiky za tento rok.

Rok 2013 bol bohatý na viaceré zmeny, tie najvýznamnejšie pre makroekonomiku boli koniec rovnej dane, zmeny v Zákonníku práce a bankrot Cypru, ktorý zasiahol celú eurozónu. Takýto je analytický pohľad dozadu.
Zrušenie rovnej dane a nový Zákonník práce

Tento rok bol konečnou stopkou pre rovnú 19-percentnú daň. Parlament odkepol novelu zákona o dani z príjmov. Vláda sa týmto rozhodnutím zamerala na zvýšenie dane vyšším príjmovým skupinám, no stotisíce tých málo zarábajúcich už vláda do úvahy akoby nebrala. Prečo súčasne nedošlo k zníženiu dane z príjmu pre nich, takéto boli reakcie mnohých ľudí. Od januára tohto roka začali totiž firmy platiť daňové preddavky vo výške 23 percent z daňového základu. Všetkým lepšie zarábajúcim sa dnes príjem nad 3311 eur mesačne zdaňuje sadzbou 25 percent.

Od januára 2013 nadobudol účinnosť aj nový Zákonník práce. Najvýraznejšie zmeny sa dotkli najmä ľudí,  ktorí pracujú na dohodu. Vznikla im tak povinnosť odvádzať odvody do Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Výraznou zmenou bolo po novom nárok zamestnanca na výpovednú dobu aj na odstupné.

Martin Reguli z Nadácie F.A. Hayeka nepovažuje tieto zmeny za veľmi pozitívne. „Tieto dve zmeny sa podpísali nielen pod zníženie atraktívnosti Slovenska z pohľadu zahraničných investorov tým, že dali jasný znak, že Slovensko sa odkláňa od protrhových politík, ktorými si získalo priazeň investorov v minulosti. Vláda tým tiež dala najavo svoj postoj voči podnikom, podnikateľom a tiež živnostníkom,“opísal.
Záchrana cyperských bánk

Za dôležitý miľník považujú oslovení analytici aj búrlivú cyperskú jar. Rovnako ako pri záchrane Grécka, aj tu sa precenila výkonosť ekonomiky. Cyperský bankový systém bankrotoval a vkladatelia, ktorí mali na účtoch viac peňazí ich následne stratili.

Celkový objem záchranného balíka bol 10 miliárd eur. Pôžička krajine mala pomôcť pokryť finančné potreby počas troch rokov. Samotný Cyprus musel ale prispieť 13 miliardami eur, ktoré plánovalo získať najmä z uzavretia banky Laiki a reštrukturalizácie Bank of Cyprus. Dlh krajiny bol vypočítaný na úrovni 126 percent v roku 2015, do roku 2020 by potom mal klesnúť na 104 percent HDP.

Pre získanie medzinárodnej finančnej pomoci musela ale táto ostrovná krajina splniť niekoľko podmienok. Pristúpiť mali k privatizácii majetku, zvýšeniu daní z príjmu právnických osôb, spotrebných daní z pohonných látok, dodatočne zdaniť majetok či o 100 percent zvýšiť daň z kapitálu. Znižovala sa podpora bývania, počet učiteľov či výhody štátnych zamestnancov. Zdaniť sa mali dôchodky a zvýšiť zas dôchodkový vek.

„Cyprus bolestivo ilustroval, že ani peniaze v európskych bankách nie sú stopercentne bezpečne uložené. Zároveň išlo o facku na prebudenie všetkým, ktorí ešte predtým svet presviedčali o tom, že eurokríza skončila,“ priblížil Juraj Karpiš z INESS. Táto udalosť upozornila na vyššiu opatrnosť zo strany sporiteľov v tom, kam dávajú svoje peniaze. Napriek tomu sme podľa slov Karpiša nevideli krízové samity a úroky na štátnych dlhoch boli na relatívne nízkych úrovniach, a to vďaka trvajúcemu prísľubu Európskej centrálnej banky, že nakúpi akékoľvek množstvo štátnych dlhopisov bankrotujúceho člena eurozóny.

Ako hodnotíte ekonomiku za rok 2013?

Martin Reguli, Nadácia F.A. Hayeka

„Zmeny na Slovensku mali negatívne dopady hlavne na podnikateľské prostredie, a teda aj na bežných ľudí, ktorí si nemohli nájsť prácu, živnostníkov, ktorým stúpli výdavky, ale aj podnikateľov, ktorí sa snažili uspieť. Štát očakával, že mu tieto kroky prinesú vyššie príjmy, čo sa však nestalo v takej miere, ako očakával, čo musel neskôr naprávať opatreniami smerom ku konsolidácii rozpočtu.

Rok 2013 by som celkovo zosumarizoval ako stagnačný. Stále nedošlo k výraznej zmene politík na úrovni Slovenska alebo Európskej únie smerom, ktorý by pomohol odstrániť príčiny krízy. Z tohto dôvodu si myslím, že od krízy sme sa zatiaľ neodlepili, iba predlžujeme krízové obdobie a odďaľujeme nutné zmeny.“

Juraj Karpiš, INESS

„Slovenskí politici ani tento rok nenašli odvahu šetriť. Vysoký deficit sa preto snažili vyriešiť zvyšovaním daní a prejedaním budúcich ziskov. To je v čase stagnácie domácej ekonomiky a vysokej nezamestnanosti ten najhorší možný krok. Tí čo sa snažia vytvárať pracovné miesta podnikateľskou aktivitou sú napriek stagnujúcim objednávkam štátom ešte viac penalizovaní a je pravdepodobné, že mnohých táto snaha prejde alebo ju presunú do iných krajín.

Pozitívny a v rámci EÚ relatívne vysoký rast HDP Slovenska je najmä vďaka niekoľkým veľkým exportným firmám. Domáca ekonomika a spotreba vďaka vysokej nezamestnanosti stagnuje. Situáciu okrem rastúcich daní zhoršuje podnikateľské prostredie aj zvyšovanie minimálnej mzdy a kontraproduktívne zmeny v zákonníku práce.“

Martin Baláž, Slovenská sporiteľňa

"Najvýznamnejšou makroekonomickou udalosťou roka 2013 bol pre nás fakt, že eurozóne sa v druhom kvartáli podarilo vymaniť sa z recesie. Z pohľadu Slovenska je pritom pozitívne, že hoci naša ekonomika na prelome rokov spomalila, recesii sa jej podarilo vyhnúť. Vďaka tomu bol rast nezamestnanosti miernejší než by to bolo v prípade hospodárskeho poklesu."

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 31.12.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards