Takmer polovicu slovenského dlhu vlastnia zahraniční investori (Aktuality.sk)

Vydané štátne dlhopisy, respektíve úroky z nich, v konečnom dôsledku garantujú daňoví poplatníci, ktorí úroky z dlhu platia vo forme daní, povedal pre portál Aktuality.sk dňa 25.1.2014 Ján Dinga z INESS.

Takmer polovicu slovenského dlhu vlastnia zahraniční investori (Aktuality.sk)

Dlh Slovenska v súčasnosti prechádza do rúk cudzincov. Za posledných päť rokov tak prišlo k dramatickej zmene. V roku 2009 takmer všetky dlhopisy vlastnili domáci investori, a to vyše 90 percent. Vlani však už polovicu dlhopisov mali vo svojich portfóliách zahraniční investori. Analytici však túto zmenu nehodnotia príliš negatívne, pretože kvôli neustálemu požičiavaniu zo strany štátu ani nemáme inú možnosť.

Diverzifikácia dlhu

Ešte na konci novembra 2013 mali cudzí vlastníci 37,1 percent dlhopisov kótovaných na našom trhu. Do konca decembra sa tento podiel zvýšil až na 49,4 percenta bez toho, aby Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) uskutočnila aukciu štátnych dlhopisov. Znamená to, že na konci uplynulého roka zvyšovali zahraniční investori svoj podiel na vlastníctve slovenských dlhopisov na úkor domácich tak, že od nich nakupovali.

Podľa analytičky Poštovej banky Dany Špacírovej štátu vyhovuje, keď je jeho dlh diverzifikovaný, teda roztrúsený do rúk viacerých vlastníkov. Vďaka tomu, že portfólio investorov je rozličné z menového, typového i regionálneho hľadiska, sa štátu znižuje riziko väčších výpredajov slovenských dlhopisov. „Pre žiadnu krajinu totiž nie je dobré, ak je jej dlh koncentrovaný v rukách len niekoľko málo investorov,“ povedala Špacírová.

Domáci trh je nasýtený

Aj analytik inštitútu INESS Ján Dinga tvrdí, že rastúca koncentrácia slovenského dlhu v zahraničných rukách nie je zásadným problémom v situácii, keď štát si neustále požičiava. Verejný dlh Slovenska však neustále rastie a domáci trh je nakupovaním slovenského dlhu už nasýtený. „Banky a fondy totiž nemôžu koncentrovať riziko do dlhopisov jednej krajiny. ARDAL sa preto musí orientovať na zahraničných veriteľov, rovnako ako na denominovanie dlhu v cudzích menách,“ uviedol.

Na druhej strane Dinga upozorňuje na zvýšené náklady pri zväčšujúcom sa podiele zahraničných veriteľov. „Vydané štátne dlhopisy, respektíve úroky z nich, v konečnom dôsledku garantujú daňoví poplatníci, ktorí úroky z dlhu platia vo forme daní,“ vysvetlil Dinga. Domáce vlastníctvo vydaných dlhopisov im preto znižuje celkové náklady obsluhy dlhu, keďže zaplatené úroky končia v domácich bankách či dôchodkových fondoch defacto na účtoch sporiteľov. Týmto dlh do istej miery splácame sami sebe.

Dlhopisy pre občanov

Práve z dôvodu ďalšej diverzifikácie investorskej základne Slovensko v minulosti zvažovalo ponuku dlhopisov aj pre obyvateľstvo. K uskutočneniu tejto myšlienky však zatiaľ u nás nedošlo. „Predpokladom pre úspech predaja štátnych dlhopisov pre sektor obyvateľstva je atraktívnosť takejto investície, napríklad v porovnaní s tradičným sporením na termínovaných vkladoch,“ povedala Špacírová.

Niektoré bankové domy však aj v súčasnosti na termínovaných vkladoch ponúkajú zaujímavé úročenie. V prípade viacročnej viazanosti klient môže zarobiť aj 3 percentá ročne. Pre porovnanie, slovenské štátne dlhopisy so splatnosťou o 4 roky sa momentálne na sekundárnom trhu obchodujú pri výnose len okolo 1,3 percenta ročne.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 21.1.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards