Cato predstavuje HumanProgress.org

Drahí priatelia slobody, s potešením by som vás chcel informovať o spustení novej webstránky inštitútu Cato:
HumanProgress.org.

Cato predstavuje HumanProgress.org

Zatiaľ čo dôkazy z akademických inštitúcií a medzinárodných organizácií ukazujú dramatické zlepšenie podmienok ľudského bytia – najmä v rozvojovom svete – často existuje široká medzera medzi realitou a vnímaním verejnosti. Dúfame, že pomôžeme napraviť vnímanie stavu ľudstva pomocou empirických dát, ktoré sa zameriavajú na dlhodobý vývoj naprieč svetom.

Spracovaním týchto rozsiahlych dát prístupným spôsobom chceme poskytnúť užitočný zdroj pre akademikov, žurnalistov, študentov a širokú verejnosť. Dúfame, že táto webstránka povedie k väčšiemu uvedomeniu si zlepšujúceho sa stavu sveta a bude podporovať inteligentnú debatu o príčinách ľudského pokroku.

Ocenili by sme, ak by ste pomohli šíriť stránku HumanProgress.org a linkovať ju z vašich vlastných stránok.
Ďakujeme!

Marián L. Tupý, Ph.D.
Autor je Senior Policy Analyst v Center for Global Liberty and Prosperity, Cato Institute

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards