Dane v minulosti a dnes: Pozrite sa, koľko si štát odkrojil z platu za socializmu (Aktualne.sk)

V minulosti bola výška miezd a cien produktov regulovaná. Vyššia sadzba dane mohla byť kompenzovaná nižšou regulovanou cenou mlieka, povedal pre portál Aktualne.sk dňa 6.7.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Dane v minulosti a dnes: Pozrite sa, koľko si štát odkrojil z platu za socializmu (Aktualne.sk)

 Máte pocit, že platíte vysoké dane? Pozrite si, ako vyzerala daň z príjmu v roku 1983. Dane sa platili každý mesiac a pre bezdetných ľudí nad 25 rokov bola zriadená takzvaná oslovská daň.

Na rozdiel od dneška sa na území Československej socialistickej republiky platili dane v roku 1983 každý mesiac, a to na základe nasledujúcej tabuľky, ktorá platila pre poplatníkov vyživujúcich dve osoby.

 Tento systém zdanenia bol však zdeformovaný rôznymi výnimkami, vrátane tzv. oslovskej dane. Išlo o zdanenie ľudí starších ako 25 rokov, ktorí nemali deti. Ak zarábali viac ako 560 Kčs mesačne a vyživovali najviac jednu osobu, zvýšila sa ich základná daň medzi 25 a 50 rokom u mužov a medzi 25 a 45 rokom u žien o celých 60 percent. Na druhú stranu tri nezaopatrené osoby znižovali daň o 30 percent, štyri o 50 percent a v prípade 5 a viac nezaopatrených osôb bola daň nižšia o 70 percent.
Platíme viac či menej?

Porovnanie daňových systémov je komplikované. Ak totiž porovnávame iba základné sadzby, dochádza k značnému skresleniu. "V minulosti bola výška miezd a cien produktov regulovaná. Vyššia sadzba dane mohla byť kompenzovaná nižšou regulovanou cenou mlieka," vysvetlil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.

 Zdanenie tiež podľa neho nemožno posudzovať bez ohľadu na platenie odvodov. "Dnes ďaleko väčšiu časť mzdy zaplatí zamestnanec v tejto forme, ako vo forme dane," dodáva Ďurana.

Hoci majú ľudia dnes podstatne vyššiu slobodu v tom, čo a kde budú robiť, miera prerozdelenia ostala podľa Ďuranu naďalej vysoká. "Pracujúci človek polovicu svojho skutočného príjmu musí odovzdať štátu," zhodnotil.

Simona Blehová

Aktualne.sk, 6.7.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards