Verili by ste? Vznikli státisíce pracovných miest, ale my o tom nič nevieme (Aktualne.sk)

Ako povedal dňa 26.7.2014 pre Aktualne.sk Ján Dinga z INESS, keďže dotácie z eurofondov pokrývajú len 0,3 percenta pracovných pozícií v EÚ, nepredstavuje to veľkú výhru.

Verili by ste? Vznikli státisíce pracovných miest, ale my o tom nič nevieme (Aktualne.sk)

Nemáte robotu a čakáte v rade na úrade práce? To ste si asi nestihli všimnúť, čo sa deje vo vašom okolí, lebo roboty by tu bolo. Aspoň podľa poslednej analýzy Európskej Komisie (EK), ktorá zhodnotila, že vďaka finančnej injekcii sa pracovný trh pekne rozhýbal a rozdiely medzi regiónmi sa čoraz viac zmenšujú.

Správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti ukázala, že kráčame správnym smerom. V rámci politiky súdržnosti krajín EÚ sme celkovo dokázali vytvoriť viac pracovných miest ako by sa čakalo.
Máme viac roboty, myslia si

Aj keď uvedené čísla predstavujú len hrubé odhady a mali by sme ich brať s rezervou, prekvapili. Vďaka eurofondom vzniklo podľa správy v rokoch 2007 až 2013 v európskych krajinách až 600-tisíc nových pracovných miest. Podporu získalo 80-tisíc nových podnikov a takmer sedem miliónov ľudí bolo rekvalifikovaných.

Otázkou ostáva, či to má svoj efekt. "Keďže dotácie z eurofondov pokrývajú len 0,3 percenta pracovných pozícií v EÚ, nepredstavuje to veľkú výhru," hodnotí analytik Ján Dinga z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdii (INESS).

Zamyslieť by sme sa teda mohli skôr nad tým, či eurofondy v skutočnosti európsky trh práce nepoškodzujú. Dinga vysvetľuje, že zdroje na vytváranie pracovných miest pre firmy závislé od eurofondov totiž zákonite pochádzajú aj od úspešných firiem. Tie by vytvorili viac pracovných miest, keby sa na tvorbe eurofondov nemuseli podieľať prostredníctvom vyššieho daňového zaťaženia.

Ako dodáva, z tohto hľadiska by bolo zaujímavé vyčíslenie odhadu,  koľko pracovných miest v EÚ nevzniklo práve kvôli vyššiemu daňovému zaťaženiu určenému na financovanie európskych programov.

Riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Martin Kahanec si myslí, že aj keď nachádzame pozitívne efekty na zamestnanosť, mnohé programy podpory nevedú k  dosiahnutiu stanovených cieľov a efektívnosť vynaložených peňazí ostáva problematická.

"Vo všeobecnosti príspevky ku mzde síce pomáhajú zamestnať sa najmä ohrozeným skupinám na trhu práce, avšak veľká časť prijímateľov sa po skončení príspevku stáva nezamestnanými," opisuje. Na druhej strane, programy verejnoprospešných prác a iné štátom sponzorované dočasné schémy majú veľmi nízku úspešnosť čo sa týka umiestňovania účastníkov do regulárneho zamestnania.
Pozor, nezamestnanosť!

No, jedno je čo si pomyslí Brusel a druhé každodenná realita, s ktorou sa Slováci stretávajú. Problém nezamestnanosti sa stáva už sociálnou hrozbou. Týka sa to nielen Slovenska, celá eurozóna dosiahla medziročne len malé zlepšenie. Vyhrabať sa spod lavíny chaosu, ktorý k nám doniesla krízová vlna sa teda darí len veľmi pomaly.

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou nezamestnanosti. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla nezamestnanosť v júni tohto roka úroveň 12,78  percenta. Oproti vlaňajšku sme tak z úrovne 14,25 percenta o čosi zoskočili. No posledné štatistiky môžu byť aj výkyvom v rámci sezónnych prác.

Rizikovou skupinou sú dlhodobo nezamestnaní, ktorých chce vláda dotiahnuť do roboty po novom. Každý dlhodobo nezamestnaný, ktorý si nájde prácu za minimálnu mzdu alebo približne v jej sume, by mohol mať nárok okrem dávky v hmotnej núdzi aj na osobitný príspevok. Kritickou ostáva aj skupina mladých ľudí, ktorá sa na trhu práce bez predošlej praxe uplatní len ťažko. Minister práce Ján Richter plánuje systémové riešenie v spolupráci s rezortom školstva o duálnom vzdelávaní.

Ak už ale chceme popri všetkom čerpať európske peniaze, podľa Kahanca by sme sa mali sústrediť na tie projekty, ktoré sú preukázateľne efektívnejšie. A zároveň docieliť, aby boli hodnotené nezávislými expertmi, a teda v prípade potreby boli zavčasu prispôsobené podľa výsledkov analýz.
 

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 26.7.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards