Verejné konzultácie k IAG

Európska legislatíva, ako aj rôzne iniciatívy a stratégie pripravené na európskej úrovni, sú väčšinou predmetom verejných konzultácii. Počas nich môžu organizácie, ako aj fyzické osoby vyjadriť svoj názov k predmetným veciam.

Verejné konzultácie k IAG

INESS sa ich pravidelne zúčastňuje v rámci siete európskych protrhových think tankov. Aktuálne prebiehajú verejné konzultácie k revízii Impact Assesment Guidelines (IAG) – Príručky pre vyhodnocovanie dopadov.

Ku každej navrhovanej regulácii sa povinne vypracováva „vyhodnotenie dopadov“ (podobne ako v slovenskej legislatíve „doložka vplyvov.“ Máme za to, že vyhodnotenie vplyvov by malo byť komplexnejšie a najmä že scenár „bez verejného zásahu“ by mal byť vždy zvažovaniu možnosťou.

Konzultácie môžete nájsť tu. Znenie našich odpovedí nájdete tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards