Finančná páka vo svetovej ekonomike rastie

Extrémne vysoká páka (financovanie investícii s využitým dlhu) vo vyspelých ekonomikách patrí k prejavom a pre mnohých aj k jedným z príčin aktuálneho cyklu bubliny a  jej prasknutia.

Finančná páka vo svetovej ekonomike rastie

Finančná kríza priniesla stagnáciu a miestami dokonca znižovanie páky vo vyspelom svete. Zadlžené projekty skrachovali, banky zmrazili nové úvery a spotrebitelia zvoľnili tempo naberania nových hypoték, či spotrebných úverov.

Čísla zo 16. ženevskej správy o svetovej ekonomike však ukazujú, že nárast páky sa vo svete nezastavil – len sa preniesol s vyspelých na rozvojové ekonomiky, obzvlášť Čínu.

Je to problém? Samotné využitie dlhu je legitímny nástroj. Dlh nám hovorí to, že časť subjektov (veriteľov) v ekonomike sa dočasne vzdala využitia svojich vzácnych statkov (pokojne si predstavte mechy cementu a železné tyče, alebo aj spotrebné statky) a presunula ich na iné subjekty (dlžníkov) vo viere, že ich dokážu v danom čase lepšie použiť a v budúcnosti im poskytnuté statky vrátia o niečo väčšie.

Niekedy sa projekt podarí a po čase sa vložené prostriedky vrátia veriteľovi zhodnotené. Obetoval spotrebu dnes, ale získal vyššiu spotrebu zajtra. Niekedy sa však investícia nevydarí a dlžníkovi sa vráti menej zdrojov ako vložil, alebo sú vzácne statky nesprávnym investovaním úplne zničené. To patrí k ekonomickému životu a takisto to nepredstavuje nejaký systémový problém.

Problém s pákou však nastať môže. Stane sa tak vtedy, ak vzťah dlžník-veriteľ-úrok nevzniká na trhu a dobrovoľne, ale vzniká centrálne a nedobrovoľne. Napríklad, keď sa centrálne stanovuje úroková sadzba, financujú projekty z pozície monopolu na tvorbu peňazí („tlačením peňazí“), alebo donútením veriteľov podporiť ten či onen projekt (napríklad financovanie úverov vybraných investícií z daní).

Takéto kroky potom vedú k väčšej previazanosti rizika, systematickému opakovaniu chybných investícií (spomeňme si na opakované nafukovanie realitných bublín) a podpore investícií na základe politických, nie ekonomických indikátorov. Z tohto pohľadu potom nárast zadlženosti predstavuje alarmujúci ukazovateľ.

Na obrázkoch: Svetový dlh ku svetovému HDP, Dlh rozvinutých krajín k ich HDP a dlh rozvojových krajín k ich HDP. Nezahŕňa finančné inštitúcie.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards