Platy učiteľov v regiónoch zaostávajú za priemernou mzdou menej ako v Bratislave

Slovensko nie je jednoliate a plošné politiky tento faktor neustále ignorujú, či už ide o minimálnu mzdu, alebo platy učiteľov. Graf porovnáva priemerný mzdový výdavok na učiteľa alebo odborného pracovníka na základnej a strednej škole a priemernú hrubú mzdu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním.

Platy učiteľov v regiónoch zaostávajú za priemernou mzdou menej ako v Bratislave

Okrem iného ilustruje, ,,aké je ťažké" udržať dobrého učiteľa v škole. V grafe predpokladáme, že pre tarifné platy učiteľov nie sú v ich mzdách výraznejšie rozdiely medzi krajmi. Tento pomer klesá v Bratislave k 50 percentám, zatiaľ čo zvyšok Slovenska má priemer 80 percent.

V Prešovskom kraji poberajú učitelia takmer priemernú mzdu. Z týchto čísel sa dá usudzovať, že plošný rast platov o 1 euro prinesie v podobe vyššej atraktivity učiteľského miesta rozdielne výsledky. Do mozaiky treba tiež pridať skutočnosť, že takmer 40 percent učiteľov na stredných školách bolo v roku 2011 podľa údajov OECD starších ako 50 rokov.

Sme, 26.9.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards