Kandidáti do komunálnych volieb môžu prejsť testom správnosti (TASR)

Agentúra TASR priniesla dňa 1.10.2014 informáciu o novom portáli spravnykandidat.sk, ktorého kampaň podporuje aj INESS.

Kandidáti do komunálnych volieb môžu prejsť testom správnosti (TASR)

Správny kandidát by mal spĺňať deväť opatrení na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti.

Koalícia neziskových organizácií a občianskych aktivít spustila dnes kampaň Správni kandidáti. Jej základom je deväť opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti i transparentnosti samospráv. Práve k týmto opatreniam by sa Správni kandidáti mali prihlásiť a po zvolení do samosprávnych orgánov ich presadzovať, prípadne dbať na ich dodržiavanie.

"Týchto deväť opatrení sa týka efektívneho a otvoreného hospodárenia samosprávy, transparentnej komunikácie s občanmi s využitím online prostredia, takisto stanovenia jasných kritérií vo výberových konaniach, prijímaní detí do predškolských zariadení či prideľovaní nájomných bytov," uviedol Ctibor Košťál z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Opatrenia sú podľa neho jednoduché, zrozumiteľné a v praxi ľahko aplikovateľné. Neziskové organizácie chcú na webe dokonca ponúknuť návody konkrétnych uznesení zastupiteľstiev. Kandidáti na primátorov, starostov i poslancov lokálnych zastupiteľstiev majú 12 mesiacov na to, aby tieto opatrenia presadili, prípadne sa ich pokúšali presadiť či udržovať v praxi samosprávy. Koštál z SGI napríklad konkretizoval, že opatrenia dajú návod, ako zabezpečiť odpolitizovanie miestnych periodík. "Jedným z opatrení je napríklad to, aby väčšie rozhovory so starostom či poslancami boli spoplatňované ako PR články," uviedol Košťál.

Peter Goliaš z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) doplnil, že v prípade opatrení týkajúcich sa efektívneho hospodárenia obce sa kandidát zaviaže presadzovať to, aby samospráva zverejňovala a odkrývala aj tzv. skryté dlhy. "Tie samosprávy často presúvajú do dcérskych spoločnosti, do PPP projektov, príp. ide o riziká záväzkov zo súdnych sporov. Naším zámerom je, aby občania dostali aj túto informáciu a mali tak objektívny prehľad o finančnom zdraví svojej obce," uviedol Goliaš.

Vladimír Špánik zo Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) skonštatoval, že najmä v prípade zastupiteľstiev malých obcí to bude pre poslancov výborná pomôcka, "ako naložiť so svojím mandátom".

Kandidáti v komunálnych voľbách sa môžu k týmto opatreniam prihlásiť už dnes. Ak sa pripoja k siedmim z deviatich opatrení, získava logo "Správny kandidát". Neziskové organizácie budú priebežne na stránke uverejňovať zoznam kandidátov, ktorí sa k opatreniam pripojili. Počas 12 mesiacov po zvolení chcú neziskovky monitorovať plnenie predsavzatí a po tomto období prístup kandidátov vyhodnotiť. Spolupracovať chcú s občianskymi i študentskými aktivistami, ktorí by pri monitoringu mali pomôcť.

Kampaň Správni kandidáti podporujú Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS-OSF), Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika (KI), Transparency International Slovensko (TIS), Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

TASR, 1.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards