Penzistom sa bude zvyšovať dôchodok. Každý dostane rovným dielom (Aktualne.sk)

Priemernú výšku dôchodku nemôžeme považovať za nízku, naopak, v pomere ku mzdám sú dôchodky na Slovensku vyššie ako v Česku, povedal pre portál Aktuality.sk dňa 2.10.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Penzistom sa bude zvyšovať dôchodok. Každý dostane rovným dielom (Aktualne.sk)

Slovenským penzistom sa budú zvyšovať dôchodky o pevnú sumu aj v roku 2015. V praxi tak pri rovnakom type dôchodku dostane každý rovnako. Peňaženka vám z toho nepraskne, ale vraj na tom nie sme až tak zle.

Od roku 2013 platí novela zákona o sociálnom poistení. Práve tá priniesla v systéme viaceré zmeny. Okrem iného aj zvyšovanie dôchodkov na najbližšie štyri roky. Vláda sa tak snaží pozdvihnúť penzijný systém. Zjednodušene povedané, istý objem peňazí sa rozdelí počtom dôchodcov a pridá sa každému rovnako.
Zmeny v dôchodkoch

Pri prezeraní čísel sa vám môže zdať, že suma je až smiešne nízka a z biedy teda nikoho nevytrhne. Analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) ale zdôrazňuje, že aj súčasná výška dôchodkov naše možnosti presahuje. Nakoľko, aby bolo vôbec možné dôchodky vyplácať, musíme zo štátneho rozpočtu výplatu dôchodkov dotovať veľkým objemom peňazí.

Ostáva tak otázka. Ako prispôsobiť dôchodkový systém počtu pracujúcich a odvodov nimi platených? "Dôchodkový systém potrebuje reštriktívne úpravy, nie zvyšovanie výdavkov," tvrdí Ďurana.

A dodáva, že nízke dôchodky sa týkajú predovšetkým starodôchodcov a žien, ktoré odpracovali málo rokov, často s nízkou mzdou. Pritom, takmer polovica dôchodcov podľa Ďuranu poberá vyšší, ako priemerný dôchodok. Výška dôchodku 400 eur je vraj porovnateľná s čistou mzdou zamestnancov, ktorí  pracujú za mzdu vo výške 500 eur. Každý tretí slovenský zamestnanec má mzdu rovnakú alebo nižšiu.

"Priemernú výšku dôchodku preto nemôžeme považovať za nízku, naopak, v pomere ku mzdám sú dôchodky na Slovensku vyššie ako v Česku," hodnotí.

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 2.10.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards