Európa na rázcestí – Znovuobjavenie slobody 30 rokov po páde Berlínskeho múru

10. apríl 2019

ENGLISH

Európa na rázcestí – Znovuobjavenie slobody 30 rokov po páde Berlínskeho múruEurópa dlhodobo trpí rovnakými problémami. Vysoké verejné výdavky a stále nedisciplinované rozpočtové deficity sa stali v niekoľkých členských krajinách normou. Súčasťou tohto problému je aj čoraz vyššia záťaž sociálnych systémov. Výsledkom sú nebezpečné predpovede budúceho vývoja dôchodkových systémov, najmä v starých členských krajinách EÚ. V oblasti zdaňovania je situácia podobná. Okrem čoraz vyšších, najmä budúcich záväzkov sociálnych štátov na národnej úrovni, sa krajiny musia pripraviť na hlasy volajúce po daňovej harmonizácii. To môže poškodiť najmä malé krajiny, ktoré sa stali úspešné aj vďaka daňovej konkurencieschopnosti, čím dokázali postupne dobiehať krajiny Západu.

Jednou z hlavných tém do budúcnosti je zavedenie takzvanej digitálnej dane, ktorá by mohla negatívne vplývať na podnikateľské prostredie a obmedziť prípadné benefity digitálnej transformácie.

Viacero hlasov volá po väčšej centralizácii kompetencií na európskej úrovni. Tu sa však natíska otázka, či je tento proces nevyhnutný a či jeho pozitíva môžu prekonať riziká a negatívne dopady na oblasti ekonomickej slobody a konkurencie, ktoré sú stále prítomné v súčasnej podobe Európskej únie. Vieme sa dohodnúť na hranici, kde prípadná by prípadná strata slobody zašla priďaleko a aká podoba Európskej únie by najlepšie podporila hodnoty slobody a prosperity?

Ba čo viac, liberálna demokracia – základná európska hodnota – čelí kríze. Viacero ľudí poukazuje na rozmach neliberálnych režimov a extrémistických politických strán na kontinente. Samotný koncept liberálnej demokracie sa spochybňuje a dostáva sa pod paľbu kritiky.

Majú európske elity konkrétne odpovede, ktoré pomôžu potlačiť nárast populizmu a konfrontovať hlasy podporujúce nedôveru k demokracii? Na to si musíme počkať. Od volieb do Európskeho parlamentu tento rok sa neočakáva, že by pomohli vyriešiť túto situáciu. Práve naopak, s najväčšou pravdepodobnosťou prinesú len zmätok a rozkol v už tak komplikovanom politickom scenári.

Budúcnosť Európy je plná neistotoy. Čo sa stane s Brexitom? Aké bude pokračovanie a dopady masovej migrácie? A chystá sa na nás nová finančná kríza? Je nejaká nádej, že voľby do Európskeho parlamentu poskytnú priestor, aby sa Európa stala konkurencieschopnejšou a slobodnejšou?S cieľom čeliť týmto výzvam sa musí rozvíjať aj hnutie ľudí podporujúcich slobodu. A Free Market Road Show chce byť súčasťou tohto rozvoja. V roku 2019 navštívime 30+ miest v celej Európe s jasným odkazom: viac slobody a menej vládnych zásahov pre všetkých.

Spájame špičkových rečníkov z celého sveta s najmodernejšími témami a pro-trhovými názormi na svet. Chceme zdôrazniť, že aj napriek doterajšiemu trendu je stále dôvod na optimizmus.

Ľudstvo len začína vidieť potenciál 3D tlače, Blockchain technológií, zdieľanej ekonomiky, peer-to-peer sietí, automatizácie, video blogov, a ďalších trendov.

Free market výzvou je dobre využiť tieto pozitívne trendy na rozšírenie hraníc našej slobody. Veľa z nich je dobrým predpokladom k tomu, aby sloboda spravila veľký comeback.

Pred tridsiatimi rokmi padol Berlínsky múr a milióny ľudí dosiahli slobodu. Po troch desaťročiach je najvyšší čas na opätovnú renesanciu. Kliknite sem pre viac informácií o Tour 2019.

Prednášajúci

Zapojte sa do diskusie!

Free Market Road Show 2019 predstaví dva hlavné panely so zameraním:

1. Podnikanie na Slovensku / v Európe 30 rokov po páde socializmu

Len 37 % Európanov chce podnikať. Za Atlantikom sa chce stať podnikateľom 51 % Američanov a v Číne až 56 % ľudí. Ako zmeniť vnímanie slova podnikateľ? Aký je trend v (de)regulácii podnikateľského prostredia a aká je úloha EÚ a národných štátov? Aké odporúčania by mali politici (nielen) na Slovensku z dlhodobej perspektívy nasledovať?


2. Európa na križovatke

30 rokov po páde bývalého režimu pozorujeme na Slovensku aj v Európe fenomény ako vysoké verejné výdavky, vytváranie národných šampiónov v podnikaní, domáce si nedáme, cudzie nechceme, množstvo sociálnych programov, slabá vymožiteľnosť práva, obmedzovanie osobných slobôd, politická korektnosť, nárast populizmu. Aká má byť úloha štátu v živote občana? Čo nás učí (mala naučiť) história?

Konferencia prebieha v slovenskom a anglickom jazyku. Simultánny preklad bude k dispozícii po celý čas.

Vstup voľný.

Prezentácie

Martin Vlachynský - Presentation

Nicholas Harris - Presentation

Richard Teather - Presentation

John Fund - Summary

Peter Gonda - Presentation

Daniel J. Mitchell - Presentation

Organizujú

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je neštátny, nezávislý a apolitický think tank v Bratislave. INESS monitoruje fungovanie a financovanie verejného sektora, hodnotí dopady legislatívnych zmien na ekonomiku a spoločnosť, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. V súčasnosti je INESS najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku.

Austrian Economics Center (AEC) je apolitický nezávislý výskumný inštitút, ktorý sa venuje šíreniu myšlienok rakúskej ekonomickej školy. AEC sa zaoberá verejnou politikou, identifikuje ekonomické alternatívy a pokúša sa ich realizovať na základe dôkladnej analýzy a akademického výskumu. Základným cieľom AEC je podpora slobodnej, zodpovednej a prosperujúcej spoločnosti. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa venuje ekonomickým a socio-politickým otázkam, pripravuje štúdie a navrhuje riešenia.

Napíšte nám

Radi vám pomôžeme s čímkoľvek, čo budete potrebovať.


    Partneri