Kde sa robila najlepšia zdravotnícka veda v roku 2023?

Časopis Nature každý rok zverejňuje rebríčky výkonnosti v oblasti vedeckých publikácií podľa Nature Index. Tento index meria výskyt autorov a inštitúcií v článkoch vo vybranej skupine najprestížnejších vedeckých časopisov, pričom berie do úvahy aj zlomkový výskyt (viac spoluautorov z rôznych inštitúcií).

Kde sa robila najlepšia zdravotnícka veda v roku 2023?

Minulý rok po prvýkrát vyhodnocoval aj zdravotnícke vedy. Kým v prírodných vedách po vyhodnotení dát za rok 2022 prvýkrát Čína preskočila USA, v zdravotníckych vedách je dominancia USA zatiaľ nespochybniteľná. Posudzovaná vzorka zahŕňa okolo 70 špičkových časopisov s priemerne 10 000 článkami ročne.

Aktuálne sú k dispozícii už dáta za celý rok 2023 a dominancia USA v zdravotníckom výskume pokračuje. USA sú v rebríčku na prvom mieste, s veľkým odstupom z nimi je Čína, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Kanada. Index umožňuje zoraďovať podľa dvoch metrík. Jednou je absolútny počet citácií a druhou relatívny počet citácií (citácia v článku dvoch autorov sa počíta len za 0,5 citácie). USA produkuje zhruba 3,6 – krát viac citácií v oboch porovnaniach ako Čína.

Pri vážených citáciách, ktoré rebríček používa ako hlavný ukazovateľ, majú USA toľko citácií, ako ďalších 9 krajín dokopy. Alebo ešte inak, v USA sa ročne vyprodukuje viac vážených citácií v zdravotnom výskume, ako v celom zvyšku sveta dokopy bez Číny a Spojeného kráľovstva.

V prvej desiatke vedecky najproduktívnejších inštitúcií je jediná neamerická – taliansky Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico na 8. mieste.

A ako je na tom Slovensko? V rebríčku krajín vážených citácií je na 78. mieste, lepšie ako Litva či Bulharsko, ale horšie ako väčšina európskych štátov, ale aj takých štátov, ako Kongo, či Burkina Faso. Inšpiráciou nám môže byť rovnako veľké – alebo skôr malé – Dánsko, ktoré je na 10 mieste na svete, Nórsko (17.), či Fínsko (18.). Česká republika je na 30. mieste.

Najvyššie umiestnenou slovenskou inštitúciou spomedzi 5425 subjektov je Národný ústav detských chorôb na 1762. mieste. Popri ňom sa do zoznamu dostalo ešte ďalších 8 slovenských inštitúcií. Česko má v rebríčku 27 inštitúcií, najvyššie je nemocnice Motol na 543. mieste.

Veľká časť svetovej zdravotnej vedy vzniká v USA, ale prosperuje z nej celý svet. Toto je aspekt, ktorý je pri posudzovaní amerického zdravotníctva zvyčajne prehliadaný.

blog SME, 24.5.2024

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards