Market Finesse 3-4/2023

Počas písania týchto riadkov panuje v priestoroch INESS rušná atmosféra. Tak ako každý rok v deň pred finále Ekonomickej olympiády.

Market Finesse 3-4/2023

Každý, kto niekedy organizoval program, do ktorého sa zapojí viac ako desaťtisíc ľudí a odohráva sa okrem online priestoru aj prostredníctvom tucta zorganizovaných podujatí vo všetkých krajských mestách na Slovensku vie, čo predstavuje vyvrcholenie ročného cyklu príprav a samotného programu. Obdiv a uznanie patrí mojej kolegyni a riaditeľke Ekonomickej olympiády Monike Budzák, ako aj ostatným kolegom a kolegyniam z INESS. Držte palce nielen im, ale aj päťdesiatke najlepších slovenských mladých ekonómov a ekonómiek, ktorí si zajtra v Bratislave pomerajú vedomosti v celoslovenskom finále.

Rušný bol u nás aj uplynulý týždeň. Prvýkrát v 18-ročnej histórii INESS sme organizovali dve medzinárodné konferencie v jeden deň.

Témou prvej bolo rozpočtovanie v zdravotníctve. Čitatelia týchto riadkov vedia, že INESS je aktívnym prispievateľom do verejnej diskusie o problémoch slovenského zdravotníctva. Ročne publikujeme viacero štúdií, v ktorých nielen identifikujeme jeho problémové prvky, ale navrhujeme aj ich riešenia. Viackrát sme poukazovali na chronickú nepredvídateľnosť v sektore, ktorá súkromným iniciatívam zväzuje ruky pri plánovaní a investovaní, časté zmeny rozpočtu počas roka, či absenciu aspoň strednodobého konzistentného plánovania z pera ministra. Aj preto sme na Slovensko pozvali Patricka Jeurissena z Holandska, uznávaného experta na fiškálne udržateľné zdravotné systémy. Spolu s ďalšími rečníkmi vystúpil na uzavretom podujatí pre viac ako 40 hostí pozvaných spomedzi politikov, Ministerstva zdravotníctva, zdravotníckych úradov, podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore, profesijných združení a zdravotníckych expertov. Viac sa dočítate na strane 15.

Téma druhej konferencie bola akútna nielen pre Slovensko, ale aj celú Európu. Pred zimou nikto netušil, ako sa európske krajiny vysporiadajú s najväčšou energetickou krízou v modernej histórii. Európa relatívne teplú zimu prežila (Slovensko aj vďaka vypínaniu priemyselnej výroby) a ceny energií pozvoľna klesajú, stále sú však násobne vyššie oproti cenám pred rokom 2021. Čo nás ale čaká v najbližších rokoch? Túto otázku sme mali aj v názve energetickej konferencie, ktorú sme usporiadali v rámci každoročného cyklu Free Market Road Show. Na konferencii, kde sme sa na energetickú krízu pozerali z pohľadu dodávateľov, odberateľov, ale aj Ministerstva hospodárstva či Európskej komisie, vystúpilo 11 skvelých rečníkov zo Slovenska, ale aj Austrálie a USA. Sála zaplnená do posledného miesta podčiarkla aktuálnosť a význam témy pre súčasné dianie.

Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje. Taký je názov našej novej publikácie, ktorá poukazuje na zlyhanie servisných poukážok. Tie mali pomôcť sociálnym podnikom zresuscitovaným zákonom z roku 2018 udržať sa pri živote. Ako to dopadlo a kde si môžete publikáciu zadarmo stiahnuť sa dočítate na strane 13.

V tomto čísle Market Finesse nájdete ako vždy veľa textov na rôzne témy. Vypichnem rozhovor s kolegom Jurajom Karpišom na tému zlato. Redaktorov .týždňa jeho odpovede prekvapili. Prekvapia aj vás? Text, v ktorom vysvetľuje, prečo zlato nie je nástroj sporenia ani investovania, nájdete na strane 4.

Okrem obligátneho inšpiratívneho čítania vám prajem aj dobrodružné počúvanie našich nových podcastov,

Richard Ďurana

Market Finesse 3-4/2023 si môžete ako PDF prečítať a stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards