Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/html/iness.sk/iness.sk/www/mytus/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/html/iness.sk/iness.sk/www/mytus/wp-includes/plugin.php on line 580
Mýtus - Neživte v sebe predstavu, že živíte najmä Rómov!

Každé piate euro dostane starobný dôchodca. Na železnice a diaľnice dávame takmer 7-krát viac zdrojov, ako na rodinné prídavky. Na podporu farmárov ide 3-krát viac, ako na dávky v hmotnej núdzi.

I napriek tomu si mnohí na Slovensku myslia, že finančná podpora rómskych komunít je hlavnou príčinou vysokých daní a dieru vo verejných rozpočtoch je možné odstrániť ich škrtnutím.

Nie je to tak. Tento rozšírený stereotyp nazývame rómsky mýtus, pretože sa zakladá na nepravde a pripisuje sa mu zázračná sila v liečení verejných financií.

Cieľom tejto stránky a novej publikácie je uviesť fakty o výdavkoch na sociálne dávky pre Rómov na správnu mieru. Mýtus zbavený „zázračnej“ sily umožní sústrediť sa na podstatu problému.Stereotypy

Štúdia RÓMOVIA a sociálne dávky

obalka1. Rodiny s viac ako 3 deťmi poberajú na dávkach v hmotnej núdzi a príplatkoch necelých 27 mil. eur ročne. Jedná sa o rovnakú sumu, akú vláda vyčlenila na stavbu Národného futbalového štadióna.

2. Fiškálne náklady vyplácané do okresov s dvomi tretinami rómskej populácie tvoria 2,2 % verejných výdavkov (578 mil. eur). To je približne suma, ktorú podľa portálu plytvanie.sk štát každoročne neefektívne vynaloží pri verejnom obstarávaní alebo verejných transferoch.

3. Vo forme dávky v hmotnej núdzi a príplatkov sa ročne všetkým poberateľom vypláca približne 270 mil. eur, čo predstavuje necelé 1 % všetkých verejných výdavkov.

4. Rodiny s viac ako 3 deťmi poberajú prostredníctvom prídavku na dieťa a rodičovského príspevku 45 mil. eur ročne. Podobne ako v prípade dávky v hmotnej núdzi sa jedná o kvapku v mori verejných financií, keďže len v roku 2014 chýba štátu k vyrovnanému rozpočtu 45-násobok tejto sumy.

Napriek zažitým stereotypom štúdia vyvracia mýtus, že Rómovia sú problémom verejných financií Slovenska. Celkové ročné fiškálne náklady „rómskych“ okresov nedosahujú ani jeden a pol mesiaca výdavkov Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky, pričom zdroje vyplácané mnohodetným rodinám sú ešte marginálnejšie, dosahujúce len zlomok tejto sumy. Rómska problematika preto nie je fiškálnym ale sociálnym problémom, a v tejto rovine treba hľadať aj jej riešenia.

Publikáciu môžete získať v INESSe, alebo si ju zadarmo stiahnuť tu.

Zverejnenie videa a štúdie vyvolalo desiatky reakcií. Veľká časť z nich vyplývala z nedorozumenia, či neochoty čítať štúdiu. Jej cieľom a cieľom videa nebolo povedať, že problém neexistuje, ale že vysoké dane, či deficit máme z iných dôvodov. Mnohé z reakcií nám pomohli pochopiť, že stereotypov vo vnímaní Rómov je viac. Zhrnuli sme preto naše odpovede na najčastejšie výhrady do tohto textu: Mýty o rómskom mýte stiahnuť tu (text je súčasťou aj elektronickej verzie štúdie).

Metodika
Slovenské úrady neevidujú poberateľov sociálnych dávok a transferov podľa ich etnicity. Presnú sumu jednotlivých dávok a prídavkov, ktorých príjemcami sú Rómovia, resp. rómske rodiny, preto nie je možné zistiť. Z tohto dôvodu sme zostrojili metodiku, ktorá verejnosti prináša kvalifikovaný odhad, a vnáša viac svetla do diskusie o rozsahu čerpania sociálnych dávok slovenskými Rómami.

Výsledkom je zavedenie troch kategórií, ktorým sa v štúdii venujeme. Sú nimi skupiny „mnohodentné rodiny„, „15 okresov“ a „20 okresov“:
1. Za mnohodetnú rodinu považujeme rodinu, ktorá má 5 a viac detí. Mnohodetné rodiny sa často zvyknú v širokej verejnosti spomínať ako typický príklad rómskej rodiny odkázanej na sociálny systém. Zaujímalo nás preto, aké sú skutočné náklady čerpania dávok týmito rodinami na verejné financie. V záujme transparentnosti štúdie sme naše zistenia prepočítavali aj pre kategóriu rodiny so 4 a viac deťmi.

2. „15 okresov“ zahŕňa tie okresy, v ktorých sa nachádza aspoň 1 000 detí v rodinách s 5 a viac deťmi. Sú to teda okresy s najvyšším počtom mnohodetných rodín.

3. „20 okresov“ zahŕňa okresy s najvyšším počtom obyvateľov rómskeho etnika. Zdrojom tohto rozdelenia je Atlas rómskych komunít. Na jeho základe môžeme konštatovať, že v týchto okresoch žijú viac ako 2/3 rómskej populácie na Slovensku (271-tisíc z 403-tisíc). Skupina „20 okresov“ zároveň zahŕňa všetky okresy, v ktorých podiel rómskeho etnika na celkovej populácii presahuje 20 %.

Metodika:

Dávka v hmotnej núdzi – o vyplatených dávkach v hmotnej núdzi (vrátane príplatkov) vedú Úrady práce presnú evidenciu rozdelenú na základe počtu detí poberateľa, a aj na základe okresu, v ktorom boli vyplatené. Tieto údaje pre všetky pozorované skupiny („mnohodetné rodiny“, „15 okresov“, „20 okresov“) preto možno považovať za presné.

Prídavok na dieťa – o prídavku na dieťa vedú Úrady práce presnú evidenciu na základe počtu detí poberateľa, a aj na základe okresu, v ktorom sa prídavok poberá. Tieto údaje pre všetky pozorované skupiny („mnohodetné rodiny“, „15 okresov“, „20 okresov“) preto možno považovať za presné.

Rodičovský príspevok – o vyplatení príspevku vedú Úrady práce evidenciu rozdelenú na základe okresu, v ktorom poberateľ príspevok poberá. Údaje pre skupinu „15 okresov“ a „20 okresov“ sú preto presné. Pri výpočte sumy vyplatených príspevkov „mnohodetným rodinám“ sme predpokladali, že podiel mnohodetných rodín čerpajúcich príspevok je rovnaký ako podiel pripadajúci na „15 okresov“ v celoslovenskom porovnaní.

Príspevok pri narodení dieťaťa – platí rovnaká metodika ako pre rodičovský príspevok.

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa – o vyplatení príplatku vedú Úrady práce evidenciu rozdelenú na základe okresu, v ktorom poberateľ príplatok poberá. Údaje pre skupinu „15 okresov“ a „20 okresov“ sú preto presné. Mnohodetné rodiny nemôžu byť poberateľmi príplatku, keďže sa vypláca len na prvé 3 narodené deti.

Invalidný dôchodok – o vyplatení invalidného dôchodku vedie Sociálna poisťovňa evidenciu rozdelenú na základe okresu, v ktorom poberateľ dôchodok poberá. Údaje pre skupinu „15 okresov“ a „20 okresov“ sú preto presné. Pri výpočte sumy vyplatených dôchodkov „mnohodetným rodinám“ sme predpokladali, že podiel mnohodetných rodín čerpajúcich dôchodok je rovnaký ako podiel pripadajúci na „15 okresov“ v celoslovenskom porovnaní. Predpokladali sme, že v každej mnohodetnej rodine žijú dvaja potenciálni poberatelia dôchodku, odhad preto môže byť nadhodnotený.

Invalidný dôchodok z mladosti – o vyplatení invalidného dôchodku vedie Sociálna poisťovňa evidenciu rozdelenú na základe okresu, v ktorom poberateľ dôchodok poberá. Údaje pre skupinu „15 okresov“ a „20 okresov“ sú preto presné. Vzhľadom k nízkemu počtu poberateľov tohto dôchodku (7 800 poberateľov) je odhad jeho čerpania mnohodetnými rodinami na Slovensku problematický a nepresný. V záujme jednoduchosti a prehľadnosti preto predpokladáme, že počet poberateľov v mnohodetných rodinách je totožný s počtom poberateľov v skupine „15 okresov“ (tj. 2 215 poberateľov).

Dáta, údaje, a finančné vyčíslenia zodpovedajú roku 2012 (posledné dostupné údaje v čase písania publikácie), pokiaľ nie je uvedené inak.

PrednáškyAk by ste vo vašom meste, alebo na vašej škole, prednášku na tému Rómovia a sociálne dávky chceli pomôcť zorganizovať, neváhajte a kontaktujte nás na tel. č. 02 54410945, alebo emailovej adrese jana.kostovcakova[zavinac]iness.sk.


Rómsku štúdiu sme prezentovali už na viac ako desiatich prednáškach na školách, na diskusných fórach, či univerzitách.
Diskusia o Rómoch a sociálnych dávkach, dňa 5.11.2014 organizovaná stranou SaS
sas
Ján Dinga prezentuje Cenu štátu a štúdiu o dávkach Rómom na Spojenej škole v Kysuckom novom meste, 6.11.2014 .
knm4
O štúdii sme aj diskutovali so samotnými Rómami z Plaveckého štvrtku.
IMG_8780 IMG_8771 IMG_8747 IMG_8733

O projekteŠtúdia Rómovia a sociálne dávky by nevznikla bez portálu www.cenastatu.sk. Tento vzdelávací portál sa stal našou pomôckou pri prednáškach o finančnom vzťahu medzi občanmi a štátom, s ktorými sme obišli celú krajinu. V diskusiách o vysokom deficite so študentami, ale aj učiteľmi prekvapujúco často zaznieval návrh na šetrenie v dávkach pre Rómov. Účastníci väčšinou po prednáškach pochopili, že práve kvôli tejto oblasti nie je diera vo verejných financiách taká veľká.

Preto sme sa rozhodli, že na tento mýtus – stereotyp by sme mali reagovať aktívnejšie. Vďaka podpore od Open Society Foundations sme mohli pripraviť štúdiu, ktorá obsahuje všetky možné vyčíslenia a odhady nákladov na dávky aj pre Rómov a ich postavenie vo vesmíre slovenských verejných výdavkov. Výsledky štúdie prezentujeme v médiách, parlamente aj na verejnosti.

Video, ktorého cieľom je podporiť búranie tohto stereotypu, by nevzniklo bez spolupráce s reklamnou agentúrou Mayer/McCann Ericsson. Šikovní ľudia v tejto agentúre prišli so skvelými nápadmi, a za malý peniaz zrealizovali to, čo by inak stálo obrovský balík peňazí. Tvorcom videa patrí naša vrelá vďaka.

Kontaktné osoby:

Radovan Ďurana, radovan.durana[zavinac]iness.sk

Robert Chovanculiak, robert.chovanculiak[zavinac]iness.sk


#romskymytus