Najväčšia dotácia na zelené investície

Rádio Expres uverejnilo dňa 12.9.2023 vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k dotácii na zelené investície pre závody, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie.

Najväčšia dotácia na zelené investície

Ako povedal, ide o nákladnú investíciu, no nie dlhodobú. Je potrebné si uvedomiť, že tieto dotácie síce dosiahnu zníženie emisií o 3 000 000 ton, no celkové emisie na Slovensku sa pohybujú okolo 18 000 000 ton.

Radovan Ďurana, INESS: 

„Vlastne každá ďalšia dekarbonizácia bude drahšia, pretože my si ešte stále teraz vyberáme projekty, ktoré prinesú veľké úspory emisií za pomerne nižšie náklady. Slovenskí daňoví poplatníci aj spotrebitelia sa musia pripraviť na to, že tá dekarbonizácia do budúcnosti sa prejaví vo vyšších cenách.“
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards