Koľko amerických rodičiek zomiera?

Úmrtnosť žien po pôrode (maternal mortality) je jednou zo zdravotných štatistík, na ktorých vidieť obrovskú priepasť medzi vyspelým a chudobným svetom.

Koľko amerických rodičiek zomiera?

Udávaná ako počet úmrtí matiek na 100 000 pôrodov, v bohatých štátoch dosahuje nízku jednocifernú hodnotu. Na Slovensku je to v priemere 5 úmrtí (rok 2020), rovnako ako vo Švédsku či Taliansku, mierne výkyvy smerom nahor (Švajčiarsko 7) či nadol (Poľsko 2) sú viac ovplyvnené referenčným rokom, než reálnou kvalitou zdravotného systému.

Naopak, v subsaharskej Afrike sú bežnými hodnoty v stovkách úmrtí, v Južnom Sudáne je to cez 1200 úmrtí. Každý 90. pôrod sa tam končí smrťou matky.

Špeciálnym prípadom v tejto štatistike sú Spojené štáty, kde počet úmrtí dosahuje okolo 20 žien na 100 000 pôrodov. To je výrazne viac, ako majú aj ekonomicky poslabšie štáty Európy (Srbsko 10, Albánsko 8). Toto číslo sa za posledných 20 rokov dokonca zdvojnásobilo! Jasný prípad prudko sa zhoršujúcej zdravotnej starostlivosti o matky v najbohatšom štáte sveta.

Alebo nie? Ako pripomína demograf Lyman Stone pre Foreign Policy, aj presné štatistiky niekedy klamú. USA totiž v roku 2003 pridali kolónku „tehotenstvo“ ako jeden z parametrov úmrtného listu, práve s cieľom zlepšiť dáta o úmrtnosti matiek. Toto otvorilo dvere na hľadanie spojitosti medzi úmrtím a tehotenstvom. V praxi býval prípad úmrtia matky spojený s tehotenstvom, len ak ku nemu prišlo počas alebo bezprostredne po pôrode, napríklad v dôsledku krvácania. Vďaka novému parametru úmrtného listu sa však pôrodu pri úmrtiach začal pripisovať oveľa väčší význam. Tento efekt skupina autorov kvantifikovala v štúdii pre Americký žurnála pôrodníctva a gynekológie. Nová kolónka v úmrtnom liste znamenala zvýšenie štatisticky vykazovaných priamo spojených s pôrodom („direct obsterical death“) o 38% a nepriamo spojených („indirect obsterical death“) až o 87%.

To viedlo k nárastu štatisticky vykazovanej úmrtnosti matiek. Dnes sú najčastejšou príčinou úmrtnosti matiek (23%) v USA psychické problémy (mechanizmom je samovražda alebo predávkovanie). Aby bola situácia ešte komplikovanejšia, federálne štáty nezmenili formát svojich úmrtných listov všetky naraz v roku 2003, ale postupne, niektoré tak spravili až v roku 2014. Štatistika sa tak nezmenila skokovo, ale rástla postupne. To viedlo k tomu, že USA až do roku 2020 nehlásili oficiálne federálne čísla tejto štatistiky. Samotná WHO no svojej metodike spomína, ale nevysvetľuje termíny „náhodné a pridružené“ („accidental and incidental“) úmrtia, čo vedie k rôznym národným výkladom tejto metodiky

Snaha poctivejšie vykazovať úmrtnosť matiek,  viedla k štatistickému zhoršeniu pozície USA. Ale by sme nepoužili príliš veľa ružovej farby. Po odrátaní tejto zmeny by úmrtnosť matiek stále bola okolo hodnoty 10, čo by USA naďalej radilo na chvost bohatých štátov. No poučením je, že nie sú len štatistiky, ale aj metodiky. A tie môžu číslami neraz zamiešať.

Blog N, 22.5.2024

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards