Renesancia trhu v zdravotníctve

Zdravotnícke noviny uverejnili dňa 14.9.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k absencii trhu v zdravotníctve. 

Renesancia trhu v zdravotníctve

Martin Vlachynský, INESS: 

"Častý argument o vzťahu zdravotníctva a trhu znie „zdravotníctvo nie je bežný trh“. Pracuje sa pri tom s pojmami ako nedokonalá konkurencia a informačná asymetria. Koncom 19. storočia vznikla neoklasická ekonómia. Prišla so sadou ekonomických nástrojov používaných dodnes. Ponuka sa stretá s dopytom v rovnovážnom bode. Zmeny na trhu posúvajú krivky dopytu a ponuky k novým rovnováham. Pomocou týchto nástrojov môžeme prísť k praktickým záverom, napríklad že zvýšenie ceny statku vedie k jeho zvýšenej ponuke."

Celý komentár zo dňa 14.9.2023 si môžete prečítať tu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards