217 hodiín ročne zaberie byrokracia

RTVS uverejnilo reportáž o Byrokratickom indexe. 04. 10. 2020.

217 hodiín ročne zaberie byrokracia

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Koľko hodín musí stráviť slovenský podnikateľ, aby dodržal všetky nariadenia a mal v poriadku dokumenty, vyrátali analytici INESS. Tentoraz porovnávali šesť štátov, Slovensko skončilo druhé. Najlepšie je z porovnávaného pol tucta krajín Severné Macedónsko, kde podnikateľ strávi administratívou stopäťdesiatštyri hodín ročne, potom sú slovenskí podnikatelia s dvestosedemnástimi hodinami, Česko - dvestodvadsaťtri, Litva - dvestosedemdesiatjeden, Taliansko – tristodvanásť a Španielsko - tristošesťdesiatjeden hodín ročne.“

Simona Simanová, redaktorka: „Dvestosedemnásť hodín ročne - toľko strávi priemerný slovenský podnikateľ byrokraciou a chodením po úradoch. Hoci sa situácia od minulého roku mierne zlepšila, podľa analytikov sa Slovensko veľmi nemá čím chváliť.“

Martin Vlachynský, spoluautor štúdie, analytik INESS: „Neudiali sa tu nijaké zásadné zmeny. To, čo sa udialo, je, že papier sa zmenil na elektróny, ale v princípe veci ostali rovnaké. To, čo je treba, je to, aby inštitúcie, ktoré kontrolujú, ktoré prikazujú, pozerali na podnikateľov ako na partnerov, a nie ako na subjekt, ktorému treba udeliť pokutu.“

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards