Administratívne náklady ministerstva práce

Pri hodnotení výdavkov verejného sektora sa nestačí pozerať len na schválené rozpočty. Tie sú schvaľované na jeden až tri roky dopredu a nie vždy sa ich podarí splniť. Na tom nie je nič zvláštne alebo zlé. Jednoducho do plánov môže vstúpiť napr. neočakávaná ekonomická kríza alebo naopak výborný ekonomický vývoj krajiny. A práve to druhé sa stalo vláde minulý rok.

Administratívne náklady ministerstva práce

V roku 2016 vzniklo oveľa viac pracovných miest ako vláda predpokladala a rovnako sa aj oveľa viac ľudí zamestnalo. Ešte v roku 2015 vláda predpokladala, že bude v roku 2016 pracujúcich 2 mil. a 440 tis. ľudí, pričom dnes vieme, že ich bolo až 2 mil. a 492 tis. Teda o 52 tis. ľudí viac.

Výsledkom je, že napr. Ministerstvo práce rozpočtovalo na rok 2016 celkové výdavky na pomoc v hmotnej núdzi vo výške 271,6 mil. eur, pričom skutočne vyčerpaných bolo len 202,7 mil. eur. Teda sa môže zdať, že daňový poplatník ušetril skoro 70 mil. eur. Nie však tak rýchlo. Celkové výdavky ministerstva práce boli v skutočnosti vyššie o 14 mil. eur, než sa pôvodné rozpočtovalo (celkovo 2 164 mil. eur). Kde sa tak stratil ten celkový rozdiel 84 mil. eur?

Približne polovicu zhltlo neočakávane navýšenie nákladov na administratívne náklady spojené so správou dávok. Predovšetkým to boli náklady na špecializovanú štátnu správu, ktorej náklady boli rozpočtované vo výške 113 mil. eur, ale v skutočnosti boli až 147 mil. eur. Teda až o 34 mil. eur (30 %) vyššie. Celkové náklady na výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti dosiahli výšku 160 mil. eur.

Taktiež narástli výdavky na politiku práce o približne 40 mil. eur, pričom poklesol počet nezamestnaných. V roku 2016 ich bolo 266 tisíc a celkovo išlo na politiku práce 236 mil. eur. Pričom rok predtým bolo nezamestnaných 360 tisíc a na politiku práce išlo približne 150 mil. eur. Posledným zvýšeným výdavkov bolo 10 mil. eur na vianočné dôchodky, čo vláda pravidelne každý rok rozpočtuje s 10 mil. podhodnotením.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards