Ako podnikateľská iniciatíva dokáže zmeniť spôsob fungovania škôl

Učiteľ si musí v klasickej verejnej škole pripraviť vyučovaciu hodinu, musí testovať žiakov a následne tieto testy vyhodnocovať. Okrem toho sa stará aj o poriadok v triedach a mimo tried cez prestávky. Učiteľ tak nie je len učiteľ, ale aj tvorca inštrukcií na vyučovaní, strážca poriadku a overovač a hodnotiteľ znalostí žiakov. Navyše učitelia veľkú časť týchto úloh vykonávajú mimo pracovného času. Vo svojom voľne.

Ako podnikateľská iniciatíva dokáže zmeniť spôsob fungovania škôl

K tomuto tvrdeniu máme aj slovenské dáta. Učiteľ u nás zapíše počas nedele do elektronickej žiackej knižky skoro trikrát viac známok ako cez priemerný pracovný deň. A cez pracovný deň vznikne približne tretina záznamov popoludní od pätnástej do polnoci. To znamená, že učitelia pracujú ako overovači a hodnotitelia mimo svojho pracovného času, keď sú učiteľmi.

Možno si poviete, že tento balík úloh učiteľov je prirodzenou súčasťou ich povolania. Jasné, že si učiteľ pripravuje, čo bude hovoriť na hodinách, potom to odučí a následne hodnotí žiakov a dáva pozor na poriadok. No normálne bolo aj pranie oblečenia holými rukami v potoku. To, čo je normálne, je len otázka zvyku. A zvyk práce učiteľa z tradičného školstva postupne odmieta viacero súkromných škôl, kde neustále optimalizujú procesy. Teda hľadajú spôsoby, ako zlepšiť kvalitu služby pri najnižších nákladoch. Toto sú úvahy, s ktorými nevstáva a nejde spať až tak veľa ľudí v tradičnom školstve.

Zoberme si sieť súkromných škôl Bridge International Academies. V nej učitelia dostanú kompletne vypracované inštrukcie na každú vyučovaciu hodinu. Škola tak od svojich učiteľov nevyžaduje, aby každý z nich objavil koleso a prišiel s vlastným obsahom vyučovania na hodine. Namiesto toho využíva úspory z rozsahu a má svoju vlastnú do detailu prepracovanú filozofiu vzdelávania a tú učitelia „len“ odovzdávajú žiakom. Učia.

Ďalšia sieť škôl Success Academy k tomu pristupuje rovnako a navyše svojim učiteľom zabezpečuje neustály servis spätnej väzby a koučovania. Na týchto školách nerobí riaditeľ nič iné, len každú vyučovaciu hodinu trávi v triedach, kontroluje a pomáha učiteľom učiť predpripravenú látku. Riaditeľ má dokonca svojich asistentov pre jednotlivé ročníky, ktorí pravidelne pomáhajú učiteľom v reálnom čase počas hodiny. Zo zadnej časti tried im našepkávajú cez handsfree slúchadlá v ušiach.

Iná sieť škôl Sabis má okrem vyššie pomenovaného aj automatizovaný systém testovania a hodnotenia žiakov. Učiteľ neminie na vyučovaní ani jednu minútu skúšaním. A doma ani jednu minútu opravovaním testov. To všetko sa deje každý týždeň v špeciálnej počítačovej miestnosti, kde žiaci vyplnia odborníkmi predpripravený test, ktorý diagnostikuje, čo sa za týždeň naučili. Učiteľ sa dozvie len spätnú väzbu o svojej práci. A podľa toho vie, kde má pridať a čo musí s kým prebrať znova. Alebo sa aktivuje pomocný tím školy a ten žiakom, ktorí to potrebujú, pomôže.

V tejto sieti škôl nemusí učiteľ riešiť ani poriadok v triede a priestupky žiakov. Na to majú odborníkov zvlášť a využívajú samotných žiakov školy. Na každej škole existuje tzv. Student Life Organization, ktorú riadia samotní žiaci a ktorá zodpovedá za manažment správania nespratných a doučovanie slabších spolužiakov.

Toto sú príklady troch súkromných škôl, ktoré zobrali balík úloh a zodpovednosti, ktoré má bežne učiteľ, otvorili ho a lepšie prerozdelili. V žargóne Silicon Valley spravili unbundling. Cieľom škôl bolo, aby uľahčili prácu učiteľom a maximalizovali to, čo je ich hlavné poslanie – učenie. Ale výsledkom nie sú len šťastnejší učitelia. Výsledkom je aj väčšia efektivita a efektívnosť.

Na takýchto školách dokážu učitelia zvládať oveľa väčšie triedy, než je to možné v bežných školách, kde má učiteľ okrem učenia veľa funkcií navyše. To znamená zvýšenú produktivitu učiteľov aj celej školy – za menej peňazí viac muziky. Okrem toho zvládnu takto predefinovanú rolu učiteľa aj menej vzdelaní a skúsení učitelia. Teda ľudia, ktorí nemuseli študovať päť rokov na vysokej škole a nie sú to vzdelávacie superstar.

Toto sú dve výhody optimalizácie procesov, ktoré aj naše školstvo potrebuje ako soľ. Stále sa ozývajú sťažnosti na nedostatok peňazí a chýbajúcich učiteľov. Lepšie zadefinovaná práca učiteľov znižuje náklady a zväčšuje ponuku ľudí vhodných na prácu učiteľa.

Ako takúto revolúciu unbundlingu učiteľov zaviesť aj na Slovensku? Určite ju neprinesie žiadny osvietený minister so šikovnými úradníkmi, ktorí prepíšu dokumenty a vydajú usmernenia. Na to však potrebujeme ľudí, ktorí budú mať podnikateľský drajv – teda chuť investovať a optimalizovať. A budú mať na to zdroje – teda zo vzdelávania bude ziskový biznis s dobrou návratnosťou. Tieto podmienky môžu pre niektoré uši znieť ako rúhanie sa. Čo sú to za výmysly – podnikatelia, kapitál a zisk vo vzdelávaní? Ale prax ukazuje, že to je jedna z mála ciest, ako môže dôjsť k trvalému zlepšeniu fungovania školstva. Na školách Bridge International Academies, Success Academy a Sabis by učitelia vedeli rozprávať.

Denník Postoj, 25.10.2022

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards