Aká je úloha škôl v spoločnosti?

Asi sa zhodneme, že na odpovedi sa nezhodneme. Koľko ľudí, toľko názorov. Pri hľadaní odpovede je však užitočné si školy rozdeliť na dve skupiny. Tie základné a vyššie.