Sola scriptura a konkurenčný boj o dušu vyústil v pandémiu gramotnosti

Predstavte si, že ste roľník zo 16. storočia. Od rána do večera pracujete na poli alebo statku. Pracovali tak vaši rodičia a aj rodičia ich rodičov. A budú tak pracovať aj vaše deti. Prečo by ste ich mali poslať do školy učiť sa čítať a písať? Verejné školstvo neexistuje a malá škola, ktorú neďaleko otvorili, vyberá poplatky. Okrem finančných nákladov má vzdelanie aj náklady obetovaných príležitostí. Kto sedí a učí sa, ten nestojí a neobrába pole.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards