Administratívne náklady ministerstva práce

Pri hodnotení výdavkov verejného sektora sa nestačí pozerať len na schválené rozpočty. Tie sú schvaľované na jeden až tri roky dopredu a nie vždy sa ich podarí splniť. Na tom nie je nič zvláštne alebo zlé. Jednoducho do plánov môže vstúpiť napr. neočakávaná ekonomická kríza alebo naopak výborný ekonomický vývoj krajiny. A práve to druhé sa stalo vláde minulý rok.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Neudržiavaný štadión

Pozorný čitateľ s dobrou pamäťou si určité pamätá veľkú rekonštrukciu Zimného štadiónu Ondreja Nepelu v Bratislave. Cieľom vtedajšej rekonštrukcie bolo pripraviť štadión na majstrovstvá v ľadovom hokeji, ktoré sa na Slovensku uskutočnili v roku 2011. Rekonštrukcia prebiehala dva roky a stála dokopy skoro 100 mil. eur.

Príspevky SR do rozpočtu OECD

Slovenská republika je členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) od roku 2000. Od tohto roku aj prispieva na činnosť organizácie formou povinného členského príspevku, ktorého výška sa každoročne vypočítava podľa tzv. príspevkovej škály stanovenej na základe priemeru HDP danej krajiny za tri predchádzajúce roky.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards