0,14 % svetového HDP pochádza zo Slovenska

714 Slovenských republík by muselo existovať,
aby bol vytvorený hrubý planetárny produkt (rozumej HDP všetkých krajín
v parite kúpnej sily). Toto zjednodušujúce tvrdenie môžme vylepšiť inou
štatistikou, keby boli všetci tak produktívni ako sú Slováci a kapitál tu
investovaný, Zem by si „vystačila“ s necelými 4 miliardami obyvateľov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Keď chce spotrebiteľa na trhu nahradiť úradník

V prípade, že sa subjekt na trhu (či už
producent alebo predajca) neteší špeciálnym privilégiám zo strany štátu (napr.
garancia monopolného postavenia), je jeho podiel na trhu výsledkom jeho
usilovnosti, inovatívnosti a schopnosti čo najviac napĺňať túžby
spotrebiteľov.

Vedeli ste, že...

„Priemerná hodnota majetku ľudí bez ukončeného
vysokoškolského vzdelania, ktorí sa dostali do rebríčku 400 najbohatších
ľudí podľa Forbes magazine v roku
2006, bola 5,96 miliardy amerických dolárov, kým priemerná hodnota majetku
vysokoškolsky vzdelaných členov rebríčka „iba“ 3,14 miliárd USD.

Mzdové výdavky zo štátneho rozpočtu

Šetrenie nie je v popise práce slovenských
ministrov a riaditeľov štátnych rozpočtových organizácií. To dokladuje aj
nasledujúci prehľad o naplnení stanoveného limitu zamestnancov
a čerpaní rozpočtovaných mzdových výdavkov.

Koľko žije Slovákov v zahraničí?

Vedeli ste že v Kazachstane žije o 300
Slovákov viac ako v Kirgizsku? A v Bolívii dvakrát toľko ako
v Mexiku? Odhady počtu Slovákov v zahraničí nájdete tu.
Z prehľadu by mal človek logicky dospieť k záveru, že s ohľadom
na počet Slovákov by mali byť USA deviatym VÚC Slovenska...

Štátne verzus súkromné zdravotníctvo

„Ale v Amerike na seba viac strieľame, viac sa
vraždíme a máme viac dopravných nehôd. A, prepáčte mi, ale viacero
z nás vyzerá tak ako Vy, a práve to sú príčiny, prečo žijú
v Kanade dlhšie ako u nás,“ napáda John Stossel základný Mooreov argument – dlhší priemerný vek
dožitia v Kanade - „dokazujúci“ nižšiu kvalitu amerického zdravotného systému vo
svojom poslednom vydaní programu 20/20 "Whose
Body Is It, Anyway? Sick in America"
(A koho je to vlastne telo? Chorý
v Amerike) na americkej stanici ABC.

Európa, konkurencia a prosperita

Vďaka čomu je Európa priestorom s vysokým
blahobytom a silnou ekonomikou? Odpovede na tieto otázky hľadá vo svojej práci
Johny Munkhammar. K jeho štúdii ho vyprovokoval výrok francúzskeho
prezidenta Sarkozyho z júna tohto roku: „Konkurencia ako ideológia, ako
dogma, čo pre Európu urobila?“

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards