INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Relatívna veľkosť sektorov

Zaujímavý graf
znázorňujúci vývoj kapitalizácie akcií jednotlivých sektorov americkej
ekonomiky vyjadrenej ako podiel na celkovej kapitalizácii indexu S&P pomáha
identifikovať bubliny v jednotlivých sektoroch za posledných 30 rokov.

Expandujúci štát

Rast podielu štátu na ekonomikách po celom svete
ilustruje nasledujúca tabuľka vývoja príjmov z daní vyjadrených ako podiel na
domácom produkte krajiny za posledných 31 rokov z
dielne OECD
.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards