Daňové úľavy a stimuly na Slovensku

Doteraz pomerne málo zverejňovanú oblasť verejných
financií pomerne podrobne popísal Inštitút finančnej politiky pôsobiaci na
Ministerstve financií. Daňové úľavy majú dva významné dopady: 1) na daňové
príjmy štátneho rozpočtu, 2) narúšajú trhovú konkurenciu tým, že zvýhodňujú
vybrané podniky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Ako sa šoféruje za väčším volantom

Budúci rok bude predsedať Európskej únii Slovinsko.
To, že túto úlohu berú vážne, dokumentuje aj fakt, že na ňu pripravujú už od
roku 2004. A koľko bude stáť Slovincov ich predsedníctvo? V prepočte
1,5 miliardy korún.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards