INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Daňové úľavy a stimuly na Slovensku

Doteraz pomerne málo zverejňovanú oblasť verejných
financií pomerne podrobne popísal Inštitút finančnej politiky pôsobiaci na
Ministerstve financií. Daňové úľavy majú dva významné dopady: 1) na daňové
príjmy štátneho rozpočtu, 2) narúšajú trhovú konkurenciu tým, že zvýhodňujú
vybrané podniky.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards