INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Anatómia inflácie

Vývoj v Zimbabwe, kde v súčasnosti miera
ročnej inflácie dosahuje až 10 000%, je učebnicovým príkladom úlohy vlády v
celom inflačnom procese. Tá najprv nadmernou emisiou peňazí znehodnotí svoju
menu a následne vinu prenesie na "zlých ziskuchtivých kapitalistov".

Poznámka k agregovaným údajom

Juraj
Karpiš, podľa môjho názoru oprávnene, upozorňuje
na nejasnosti spojené s výrazom „agregát“ v ekonómii. Ekonomické teórie
implementujúce takzvaný „agregovaný blahobyt“ sa pokúšajú identifikovať
spoločné zámery a ciele charakteristické pre skupiny aktérov.
Ignorujú pritom jednak problém neporovnateľnosti individuálnych zámerov
a jednak problém nezistiteľnosti informácií potrebných k takémuto agregovaniu.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards