Rakúska teória hospodárskeho cyklu

Juraj Karpiš z INESS prednášal dňa 28.3. 2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre študentov predmetu Rakúska škola a klasický liberalizmus o teoretických prístupoch rakúskej školy a rakúskej teórii hospodárskeho cyklu.

KRÚžok ČItateľov INESS

Ďalšie kolo KRUCI INESS bude pokračovať v pondelok 27.2. 2012 o 18:30 v priestoroch INESS na ulici Na Vŕšku 8. Dokončíme diskusie o hospodárskom cykle, odporučená literatúra je 5 kapitola Peníze, banky a hospodářské krize - Jesús Huerta de Soto, články Philippa Bagusa a Jörga Guido Hülsmanna. Vítaný je každý, kto danú literatúru prečíta a prihlási sa mailom na katarina.korbelova@iness.sk alebo cez Facebook stránku INESS. 

Konferencia Liberálne riešenia – odpoveď na krízu 2.0

Strana SaS zorganizovala konferenciu o dlhovej a hospodárskej kríze dňa 30.1. 2012. Na podujatí za prítomnosti slovenských aj zahraničných politických predstaviteľov, podnikateľov a približne 50 účastníkov vystúpil aj Juraj Karpiš z INESS s prednáškou Euro a Slovensko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Investičné stimuly ako ich nepoznáme

Vláda minulý týždeň rozhodla o poskytnutí
investičných stimulov Prievidzkym baniam vo výške 525 miliónov, ďalších 413 miliónov
pre nemecký Continental stojí pred schválením.
Stimuly majú formu priamych finančných dotácií (dotácie tvorby
pracovných miest, príspevok na investície) alebo rôznych úľav, najčastejšie sú
to daňové.

Klesnú výnosy z DPH?

S uvedením koncoročných údajov štátneho rozpočtu za
rok 2005 sa v médiách opäť vyskytli
komentáre k schválenému rozpočtu
na rok 2006. Odborná verejnosť prijala navrhovaný rozpočet pomerne pozitívne,
kvitovala skutočnosť, že napriek volebnému roku rozpočet neobsahuje žiadne
zjavné predvolebné rozdávanie. Plánovaný deficit sa pohybuje na úrovni
minuloročného rozpočtu, výdavky porastú zhruba o 4%. Rozpočet bol prijatý
relatívne hladko, jedna skutočnosť však stojí za pozornosť.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards