Čo sú to trhové bariéry?

Materiál Ministerstva Hospodárstva zaoberajúci sa využitím obnoviteľných zdrojov identifikoval prekážky v ich využívaní. Na prvom mieste je prekážkou trh. Prečo?

Deklarácia o daňovej suverenite v priamych daniach

Členovia INESS podporujú Deklaráciu o daňovej suverenite v priamych daniach, ktorú predkladá do parlamentu skupina 36 poslancov NR SR. Na jej základe by mala Slovenská republika výlučnú právomoc rozhodovať
o otázkach daní z príjmov fyzických a právnických osôb
a odpočítateľných položiek, nezdaniteľného minima a ostatných otázkach súvisiacich so základom a štruktúrou dane a akýchkoľvek nových platieb majúcich charakter dane.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Ako sa počíta Cena štátu

Na pozvanie ekonomického klubu SCE, ktorý pôsobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity, prednášal na pôde EU o metóde výpočtu ceny štátu Radovan Ďurana z INESS.

Ako vplývajú rozvody na kvalitu manželstva

Aj keď sa to možno niekomu bude zdať pritiahnuté za
vlasy, koniec manželstva (rozvod) je tiež len ekonomickým rozhodovaním, pretože
sa pri ňom zvažujú potenciálne výhody a náklady. Potvrdzuje to aj veľmi
čerstvá (marec 2007) štúdia profesorov Wolfersa a Stevensonovej
z americkej University of Pennsylvania.

Valentovič kedysi a dnes

Čo si myslel o monopolizácii zdravotných poisťovní a "direktívnom" štátnom riadení dnešný minister zdravotníctva Ivan Valentovič pred 6 rokmi ešte ako námestník generálneho riaditeľa CHZP APOLLO?

Rovnosť pohlaví v odpracovaných hodinách

To, že ženy pracujú viac ako muži (prácou v zamestnaní spolu s prácou v domácnosti) je všeobecne akceptovaný fakt. Ako to však býva v prípade viacerých všeobecne známych právd, aj táto je pravdepodobne mýtom.

Dve ženy

Krátky film z Kanady o tom, aké sú efekty
zdravotnej starostlivosti "zadarmo" s jednou štátnou poisťovňou.
Limity, misalokácia zdrojov, zoznamy čakateľov s často smutnými následkami pre
pacienta.

Keď sa vypláca zostať doma na PN

Vo Veľkej Británii je jeden z ôsmich prípadov práceneschopnosti „hraný“. Ďalším zaujímavým zistením je, že zamestnanci britského verejného sektora majú za rok v priemere o 44% viac absencií kvôli práceneschopnosti ako zamestnanci v súkromnom sektore.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards